Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE203 - Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô và cách áp dụng chúng trong thực tế. Để làm được điều này, trước hết học phần giúp cho sinh viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản trong kinh tế vĩ mô (sản lượng, thất nghiệp, lạm phát, tỷ giá), sau đó là các mô hình kinh tế vĩ mô nền tảng nhằm giúp sinh viên có thể áp dụng, phân tích các cú sốc vĩ mô trong nền kinh tế và các chính sách đối phó của chính phủ trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Giới thiệu về kinh tế vĩ mô và các biến số vĩ mô cơ bản

3

0

1.5

5.5

1,8

2

Chương 1: Giới thiệu về kinh tế vĩ mô và các biến số vĩ mô cơ bản (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1,8

3

Chương 2: Tổng cầu và chính sách tài khóa

3

0

1.5

5.5

2,3,4

4

Chương 2: Tổng cầu và chính sách tài khóa (tiếp)

3

0

1.5

5.5

2,3,4,6

5

Chương 3: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

3

0

1.5

5.5

2,3,4,6

6

Chương 3: Tiền tệ và chính sách tiền tệ (tiếp)

3

0

1.5

5.5

2,3,4,6

7

Chương 4: Tổng cầu và tổng cung

3

0

1.5

5.5

2,3,4,5,6,7

8

Chương 5: Tổng cầu và tổng cung (tiếp)

3

0

1.5

5.5

2,3,4,5,6,7

9

Kiểm tra giữa kỳ

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,8,9

10

Chương 5: Thất nghiệp

3

0

1.5

5.5

1,4

11

Chương 6: Lạm phát

3

0

1.5

5.5

1,4

12

Chương 7: Tăng trưởng kinh tế

3

0

1.5

5.5

2,4,5,6

13

Chương 8: Tiết kiệm đầu tư và hệ thống tài chính

3

0

1.5

5.5

2,4,5,6

14

Chương 9: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

3

0

1.5

5.5

2,4,5,6,8

15

Chương 9: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở (tiếp)

3

0

1.5

5.5

2,4,5,6,8

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh, trả lời câu hỏi trên lớp

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

8,9

 

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Từ chương 1 đến hết chương 4

Kiểm tra trắc nghiệm hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận (45 – 60 phút)

1,2,3,4,8,9

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Tất cả các chương đã học

Bài kiểm tra Trắc nghiệm lý thuyết kết hợp tự luận (60 phút)

2,3,4,5,8,9

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088998
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
24366
20811
69414
14913663
264445
437141
15088998

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18