Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jun

Thời khóa biểu học phần song hành hành cho sinh viên thực hiện HPTN theo hình thức TTTN đợt 01-2024

THÔNG BÁO

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 và tiến độ thu nộp điểm các lớp học phần tín chỉ, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

 

  1. Tổ chức các lớp Học phần song hành cho sinh viên thực hiện HPTN theo hình thức TTTN đợt 01-2024

- Thời khóa biểu học phần song hành tại đây

- Phân bổ đối tượng học học phần song hành cùng thực tập tốt nghiệp

 

Lớp học phần song hành

Khóa/Ngành

Học môn tự chọn

KDO 409.1

KDO 409.2

KDO 409.3

PLU 520.1

PPH 102.1

PPH 102.2

PPH 102.3

PPHE102

TTRH520.1

57_ACCA_AN

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

57_CLCTC

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

57_KTDN_AN

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

57_KTKT_AN

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

57_QTKD_AN

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

57_TATM

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

57_TTTM

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

58_ACCA_AN

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

58_CLCKT

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

58_CLCQT

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

58_CLCTC

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

58_CTTTQT

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58_KDQT_AN

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

58_KTDN_AN

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

58_KTDN_NH

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

58_KTPT_AN

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

58_KTQT_AN

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

58_LUAT_AN

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

58_NGHG_AN

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

58_PTDT_AN

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

58_PTDT_PH

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

58_QTKD_AN

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

58_TATM

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

58_TCQT_AN

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

58_TMQT_AN

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

58_TNTM

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

58_TPTM

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

58_TTNB

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

58_TTTM

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

59_ACCA_AN

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

59_CHQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

59_CLCKT

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

59_CLCKTQT

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

59_CLCQT

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

59_CLCTC

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

59_CTTTQT

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59_FHQ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

59_JHQ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

59_KDQT_AN

 

43

 

4

 

 

 

 

 

 

59_KTDN_AN

 

 

38

1

 

 

 

 

 

 

59_KTDN_NH

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

59_KTDN_PH

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

59_KTDN_TR

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

59_KTKT_AN

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

59_KTPT_AN

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

59_KTQT_AN

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

59_KTQT_PH

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

59_LUAT_AN

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

59_NGHG_AN

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

59_PTDT_AN

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

59_QTKD_AN

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

59_TATM

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

59_TCQT_AN

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

59_TMQT_AN

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

59_TNTM

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

59_TPTM

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

59_TTNB

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

59_TTTM

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

Tổng

7

43

41

38

26

110

95

104

75

6

- Phòng QLĐT sẽ đăng ký môn học theo đúng đối tượng sinh viên. Sinh viên theo dõi lịch học, kết quả đăng ký qua tài khoản cá nhân tại website ftugate.ftu.edu.vn và tham dự lớp học đầy đủ, nghiêm túc. Trường hợp sinh viên bị trùng lịch học với môn học khác, đề nghị sinh viên trực tiếp lên P.QLĐT để được xử lý

  1. Một số công việc cần hoàn thành trong thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp:

2.1. Yêu cầu toàn bộ có tên trong danh sách được thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 phải hoàn học phí theo đúng quy định hiện hành để được xét và công nhận tốt nghiệp.

2.2. Kiểm tra toàn bộ điểm của sinh viên tính đến học kỳ 2 năm học 2023-2024, thực hiện chuyển điểm khác mã môn học, chuyển điểm từ ngành 1 sang ngành 2 (nếu có).

Trường hợp chưa được xử lý điểm, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được kiểm tra, giải quyết.

2.3. Theo dõi thông báo đánh giá rèn luyện toàn khóa của Phòng Công tác chính trị và sinh viên và thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định hiện hành. Sinh viên không có điểm đánh giá rèn luyện toàn khóa sẽ không được công nhận tốt nghiệp.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

14609208
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
15445
12157
15445
14485131
221796
377517
14609208

Địa chỉ IP: 34.239.170.244
2024-06-17