Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA406 - Chuyển giao công nghệ

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến các hạng mục chính của công nghệ, chuyển giao công nghệ và đặc biệt là các hợp đồng liên quan đến chuyển giao công nghệ nhằm thích ứng với tình hình kinh doanh quốc tế hiện nay.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

STT

Nội dung

Thời gian Phân bổ

Giờ trên lớp

Tiểu luận, bài tập, 

Bài tập ...

Tự học với hướng dẫn của giáo viên

Đóng góp choCLO

Bài giảng

Thực hành, Hội thảo ... 

1

Chương 1: Tổng quan về công nghệ

2

1

1,5

4

1,2,5,6 , 7 

2-3

Chương 2: Hoạt động chuyển giao công nghệ

4

2

3

14

2,3,7,8,10,11,12

4-6

Chương 3: Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

6

3

4,5

17

2,3,7,8 , 9,1011,12

7

Seminar: Chủ đề tương hỗ giữa giảng viên và sinh viên

 

4

1,5

7

3,7,8,9,1011,12

8

Kiểm tra giữa kỳ

3

0

1,5

0

2,3,10,11

9-12

Chương 4: Hợp đồng chuyển giao công nghệ

9

3

4,5

21

4,5,6,7,8,9,10,11,12

13-15

Chương 5: Xu hướng chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và thế giới

6

3

4,5

19,5

4,5 6,7,8,9,10,11,12

Tổng

30

15

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:Hình thức

nội dung

Tiêu chuẩn

ClO 

Tỷ lệ

 

Hình thức

 

Tham dự

 

Số buổi học tham gia

 

7,11,12

 

10%

Quiz, kiểm tra giữa kỳ

 

03 bài kiểm tra nhỏ (trắc nghiệm, trả lời ngắn gọn và câu hỏi tiểu luận), 

1,6,7,8,9

20%

Báo cáo

 

Bài tập nhóm 

2,3,5,6,7,8,9,11

10%

Cuối kỳ

Bài kiểm tra cuối kỳ

 

01 Bài kiểm tra trên giấy (trắc nghiệm, câu trả lời ngắn và câu hỏi tự luận)

3,4,5,11

60%

 

 

 

Tổng 

100% Bài tập nhóm và cá nhân

- Đáp ứng thời hạn nộp bài

- Số từ tối đa là 2000 từ cho bài tập

- Nghiêm cấm đạo văn 

- Định dạng: khổ giấy A4, Time New Roman, Khoảng cách dòng: 1,5 dòng. Phải có trang bìa ghi chủ đề, tên học sinh của đội. Bài tập phải có phần tóm tắt và mục lục. Cần có ít nhất 10 tài liệu tham khảo sử dụng hệ thống thư mục APA.

- Đề cương rõ ràng

Bài kiểm tra nhỏ

- 03 bài theo các chương khác nhau

- Thời gian: 15-30 phút  & đề mở 

- Câu hỏi:1-2 

Bài kiểm tra cuối kỳ

- Dạng câu hỏi: trắc nghiệm, câu trả lời ngắn, câu hỏi tự luận.

- Thời lượng: 60 '& đề dạng đóng (bài kiểm tra cuối kỳ)

- Nội dung: bao gồm tất cả các chủ đề.

 

Lưu ý: hình thức thi và hoạt động gắn kết thực tiễn trong học phần có thể linh hoạt phụ thuộc vào tình hình thực tế.THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088732
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
24100
20811
69148
14913663
264179
437141
15088732

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18