Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE302 - Kinh tế Khu vực

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

1.1. Về kiến thức

(1) Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể phân tích , tổng hợp các vấn đề về kinh tế khu vực cũng như các chính sách về kinh tế đô thị hiện nay

1.2. Về kỹ năng

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có kỹ năng:

 (2) Giải quyết và xử lý vấn đề

 (3) Kỹ năng làm việc nhóm;

 (4) Kỹ năng thuyết trình.

1.3. Về thái độ

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực:

(5) Làm việc nghiêm túc, tư duy linh hoạt, sáng tạo, tích cực vận dụng các kiến thức về kinh tế khu vực trong những tình huống cụ thể

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Tổng quan KTKV

3

0

0

5.5

1

2

Chương 2: Định hướng không gian cho Doanh nghiệp và ngành kinh tế

3

0

0

5.5

1,2,4

3-5

Chương 3: Các lý thuyết phân tích KTKV

8

1

0

16.5

1,2,3,4

6

Chương 4: Tăng trưởng kinh tế khu vực

3

0

0

5.5

1,2,4,5

7

Thảo luận giữa kỳ

1

2

5.5

5.5

1,2,3,4,5,6

8-10

Chương 5: Kinh tế đô thị

6

3

0

16.5

1,2,3,4,6

11

Chương 6: Chính sách phát triển Vùng

2

1

0

5.5

1,2,3,5,6

12-13

Chương 7: Kinh tế học di cư

4

2

0

11

1,2,3,4,5,6

14

Thuyết trình 

0

3

8.5

5.5

2,3,4,5

15

Thuyết trình

0

3

8.5

5.5

2,3,4,5

Tổng cộng (giờ)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số


Đánh giá  quá trình


Chuyên cần

Ý thức tham gia khóa học của sinh viên

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

6


10%

Thuyết trình

Kỹ năng thuyết trình, khả năng tư duy logic cũng nhưng xử lý tình huống và giải đáp hiệu quả các vấn đề kinh tế trong phần phản biện

Kỹ năng thuyết trình, nội dung đề tài và Q&A

2,3,4

10%

Tiểu luận

Khả năng tự đọc, nghiên cứu, thu thập số liệu và kỹ năng viết báo cáo

Nội dung logic như đề cương đã duyệt kèm trình bày đúng mẫu quy định

1,2,3,4,5

20%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Kiểm tra kiến thức tổng hợp của môn học

Tự luận (gồm cả trắc nghiệm, bài tập và câu hỏi mở)

1,2,3,5,6 

60%

     

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086357
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21725
20811
66773
14913663
261804
437141
15086357

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18