Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE207 - Kinh tế của Biến đổi khí hậu (The Economics of Climate Change)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần Kinh tế của biến đổi khí hậu là một môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ tương tác phụ thuộc và quy định lẫn nhau giữa kinh tế và các vấn đề khí hậu cấp bách hiện nay; 

Học phần này nghiên cứu các tác động qua lại của biến đổi khí hậu lên nền kinh tế, khai thác từ cả hai phía kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô; 

Học phần Kinh tế của biến đổi khí hậu tập trung chủ yếu vào các vấn đề tại sao con người đưa ra các quyết định, chính sách gây hậu quả tới khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu tới nền kinh tế;

Từ đó học phần này đề xuất những chính sách, công cụ mạnh mẽ để giảm thiểu và thích ứng với những rủi ro của biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, Bài tập lớn, thực tế

Tự học , chuẩn bị có hướng dẫn

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận

1

Chương 1: Khoa học về Biến đổi khí hậu 

1.1. Giới thiệu

1.2. Khoa học về Biến đổi khí hậu (BĐKH)

1.3 Tiếp cận kinh tế về BĐKH

3

0

0

5.5

1,3,4,7

2

Chương 1: Khoa học về BĐKH (tiếp)
1.4. Tác động của BĐKH đến Kinh tế- xã hội- môi trường
1.5. Hành động quốc tế về BĐKH 

3

0

0

5.5

1,3,7

3

Chương 2: Kinh tế học về Biến đổi khí hậu
2.1. Xu hướng phát triển trong khoa học kinh tế BĐKH 

2.2 Khoa học kinh tế về BĐKH

3

0

0

5.5

1,3,7

4

Chương  2: Kinh tế học về BĐKH (tiếp)
2.3. Nội dung của kinh tế học BĐKH
2.4. Các công cụ kinh tế đối với BĐKH

3

0

0

5.5

1,3,4,7

5

Chương 2: Kinh tế học về BĐKH (tiếp) 

2.5 Vai trò của kinh tế biến đổi khí hậu

2.6 Hàm ý kinh tế BĐKH đến sự phát triển

3

0

2

5.5

1,2,3,7

6

Chương 3: Kinh tế học giảm nhẹ Biến đổi khí hậu
3.1 Khái niệm, mức phát thải khí nhà kính tối ưu 

3.2 Tổng quan về các công cụ giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu

3

0

2

5.5

1,3,4,7

7

Chương 3: Kinh tế học giảm nhẹ BĐKH (tiếp)  

3.3. Nhóm công cụ mệnh lệnh – kiểm soát 

3.4.  Nhóm công cụ kinh tế 

3

0

0

5.5

1,3,7

8

Chương 3: Kinh tế học giảm nhẹ BĐKH (tiếp) 

3.5. Phân tích chi phí – lợi ích với kinh tế học giảm nhẹ BĐKH
3.6. So sánh các công cụ giảm nhẹ BĐKH toàn cầu

3.7 Các chính sách giảm nhẹ BĐKH 

3

0

3

5.5

1,2,3,5,7

9

Thi giữa kỳ

3

0

0

5.5

2,3,6,7

10

Chương 4: Kinh tế học thích ứng với Biến đổi khí hậu
4.1. Các khái niệm

4.2. Các khía cạnh kinh tế của thích ứng với BĐKH

4.3 Các công cụ phân tích kinh tế đối với thích ứng với BĐKH

3

0

0

5.5

2,3,5,7

11

Chương 4: Kinh tế học thích ứng với Biến đổi khí hậu (tiếp)
4.4. Phân tích chi phí – lợi ích với kinh tế học thích ứng với BĐKH

4.5 Những thách thức trong phân tích kinh tế đối với thích ứng với BĐKH

4.6 Các chính sách thích ứng với BĐKH

3

0

3

5.5

2,3,4,6,7

12

Chương 5: Mô hình kinh tế và những chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

5.1. Giới thiệu mô hình 

5.2. Nội dung và phương pháp xây dựng mô hình 

5.3 Biến đổi khí hậu ở Việt Nam  

3

0

0

5.5

3,4,6,7

13

Chương 5: Mô hình kinh tế và những chính sách ứng phó với BĐKH ở Việt Nam (tiếp) 

5.4. Tác động của BĐKH ở Việt Nam

5.5. Quản điểm và định hướng ứng phó với BĐKH ở Việt Nam

5.6 Các chính sách ứng phó với BĐKH ở Việt Nam 

3

0

0

5.5

2,3,4,5,7

14

Bài tập nhóm (thuyết trình)

3

0

6.5

5.5

3,4,5,6,7

15

Bài tập nhóm (thuyết trình)

3

0

6.0

5.5

3,4,5,6,7

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

  82.5

 3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Tự chủ và chịu trách nhiệm 

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

6,7

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Kiến thức các chương, phần

Kiểm tra 40 phút

1,2,3,4,6

    15%

Tiểu luận

Kỹ năng trình bày, kiến thức lý luận và thực tiễn

Báo cáo nhóm

1,2,3,4,7

  15%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Đánh giá toàn bộ kiến thức của chương trình học. 

Bài kiểm tra lý thuyết Trắc nghiệm + tự luận (60’)

1, 2,3,4,5,7

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

  • Yêu cầu chung đối với các BT

BT được trình bày trên khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman hoặc VnTime; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines. 

  • Báo cáo nhóm
  • Hình thức: Bài luận từ 5 - 7 trang A4
  • Nội dung: Bộ BT cụ thể
  • Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi               2 điểm

+ Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế       5 điểm

+ Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn 1 điểm

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ 2 điểm

                                                              Tổng: 10 Thi kết thúc học phần

  • Hình thức: Thi viết
  • Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu
  • Đề thi bao gồm cả loại câu tự luận và loại câu bán trắc nghiệm (có giải thích đúng, sai) trong thời gian 90 phút.
  • Tiêu chí đánh giá:

+ Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi tự luận:                   5 điểm

+ Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi trắc nghiệm:                   5 điểm

                                                                                Tổng:       10 điểm

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086331
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21699
20811
66747
14913663
261778
437141
15086331

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18