Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TIN203 - Tin học ứng dụng (Applied Informatics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN: 

Môn học sẽ hướng dẫn sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin trong kinh doanh, có thể xây dựng và triển khai các phần mềm phục vụ cho việc kinh doanh. Môn học cũng hướng dẫn với sinh viên ngôn ngữ MICROSOFT ACCESS có khả năng áp dụng tốt trong việc xây dựng các phần mềm hỗ trợ kinh doanh làm công cụ thực hành.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

BUỔI

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế (3)

Tự học có hướng dẫn (4)

Lý thuyết

(thuyết giảng) (1)

Thực hành, thảo luận (2)

1

Chương 1: Giới thiệu hệ thống

thông tin trong doanh nghiệp

Bài 1. Khái niệm Hệ thống thông tin

Bài 2. Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Bài 3. Giới thiệu các hệ quản trị CSDL

Bài 4. Qui trình xây dựng HTTT

3

0

0

6

1,2,3

2 - 10

Chương 2: Ứng dụng

MICROSOFT ACCESS trong xây

dựng hệ thống thông tin trong

doanh nghiệp

Bài 1. Giới thiệu phần mềm MICROSOFT ACCESS 

Bài 2. Bảng biểu (Table) 

Bài 3. Truy vấn (Query) 

Bài 4. Báo cáo (Report)

Bài 5. Mẫu biểu (Form)

Bài 6. Macro

21

6

6

36

4,5,6

11-14

Chương 3: Thiết kế một số ứng dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh 

Bài 1. Bài toán quản lý trong HTTT Quản trị nhân lực 

Bài 2. Bài toán quản lý trong HTTT Tài chính – Kế toán

Bài 3. Bài toán quản lý trong HTTT Marketting

Bài 4. Bài toán quản lý trong HTTT Sản xuất kinh doanh

3

13,5

31,5

4,5,6

7,8,9

15

Ôn tập và Kiểm tra giữa kỳ. 30 câu hỏi/ 30 phút.

0

9

4,5,6

7,8,9

Tổng cộng (3 TC)

30

15

22,5

82,5

 3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh các buổi học trên lớp

Tham gia trả lời câu hỏi trong buổi học

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

7,8,9

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Nội dung: Các vấn đề đã được học

 

Bài thi trắc nghiệm 30 câu hỏi (30’)

 

1,2,3,4,5

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Nội dung: Các vấn đề đã được học

 

Bài kiểm tra thực hành (75’)

 

1,2,3,4,5

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

3.3. Tiêu chí đánh giá

 • Chuyên cần: Điểm danh và kiểm tra bài tập trên lớp
 • Thi giữ kỳ: 
 • Hình thức: Thi trắc nghiệm 
 • Nội dung: toàn bộ nội dung chương trình 3 chương học
 • Thời gian: 30 phút
 • Tiêu chí: 30 câu hỏi.
 • Thi kết thúc học phần: 
 • Hình thức: Thi thực hành trên máy.
 • Nội dung: Thực hành các bài tập phần MS Access
 • Thời gian : 75 phút.
 • Tiêu chí đánh giá: 5 câu hỏi (Table, Query, Report, Form(2 câu)) mỗi câu 2 điểm

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086016
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21384
20811
66432
14913663
261463
437141
15086016

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18