Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA412 - Thương mại dịch vụ (Trade in Services)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về thương mại dịch vụ quốc tế,  Hiệp định chung về thương mại dịch vụ  và các cam kết của VN trong lĩnh vực dịch vụ.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)


Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn 

(4)

Lý thuyết (thuyết giảng)

(1) 

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Tổng quan về môn học thương mại dịch vụ 

2

1

1

5

1; 3; 6

2-3-4-5

Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về dịch vụ và thương mại dịch vụ quốc tế 

9

3

4

20

1; 2; 3; 4; 5; 6

6-7-8

Chương 3: Thương mại dịch vụ trong khuôn khổ của WTO

4

5

3,5

15

1; 2; 3; 4; 5; 6

9-10-11-12

Chương 4: Thị trường dịch vụ quốc tế và hoạt động xuất khẩu một số loại hình dịch vụ quốc tế

9

3

8

25

1; 2; 3; 4; 5; 6

13-14-15

Chương 5: Dịch vụ và thương mại dịch vụ quốc tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

6

3

6

22.5

1; 2; 3; 4; 5; 6

Tổng cộng (giờ)

30

15

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Hình thức

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Chuyên cần, trả lời câu hỏi trên lớp

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

1; 2; 3; 4; 5; 6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Thi viết, tiểu luận, thuyết trình, bài tập nhóm

1; 2; 3; 4; 5; 6

30%

Điểm thưởng

Các trường hợp trả lời đúng câu hỏi trên lớp sẽ được tính điểm cộng (tùy theo quy định của giảng viên) cho mỗi câu trả lời vào điểm giữa kỳ hoặc vào điểm cuối kỳ (bằng ½ điểm cộng vào giữa kỳ)

Phát biểu/ trả lời câu hỏi/ làm  bài tập về nhà/ thuyết trình/tiểu luận

   

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Tiểu luận/ Bài tập lớn/ Thi vấn đáp/ Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp)

1; 2; 6

60%

       

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085083
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20451
20811
65499
14913663
260530
437141
15085083

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18