Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KDO307 - Kinh doanh quốc tế / International Business

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần KDO307 được thiết kế với mục đích cung cấp cho sinh viên khung cơ sở lý thuyết và kiến thức chung về kinh doanh quốc tế để phân tích những tình huống kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia trong bối cảnh kinh doanh quốc tế có sự khác biệt về văn hóa, kinh tế, chính trị giữa các quốc gia. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Số tiết trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn

Tự học có hướng dẫn

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

Thực hành thảo luận

1

- Giới thiệu môn học, các yêu cầu và kỹ năng.
- Chương 1: Các vấn đề về toàn cầu hóa

4

1

2.5

5.5

1,5,6,7,9

2

Chương 2: Những khác biệt Quốc gia về kinh tế, chính trị

4

1

2

5.5

1,5,6,7,9

3

Chương 3: Những khác biệt về văn hóa

3

1

1

5.5

1,5,6,7,9

4

Chương 3: Những khác biệt về văn hóa ( tiếp theo )

3

1

1

5.5

1,5,6,7,9

5

Chương 4: Đạo đức trong kinh doanh quốc tế và trách nhiệm xã hội

4

1

2

5.5

2,5,6,7,9

6

Chương 4: Đạo đức trong kinh doanh quốc tế và trách nhiệm xã hội

0

1.5

2

5.5

1,2,5,6,7,8,9

7

Kiểm tra giữa kì

0

1.5

2

5.5

1,2,5,6,7,8,9

8

Chương 5: Chiến lược kinh doanh quốc tế và cơ cấu tổ chức

2.5

0.5

1

5.5

3,5,6,7,8,9

9

Chương 5: Chiến lược kinh doanh quốc tế và cơ cấu tổ chức ( tiếp theo )

2.5

0.5

1

5.5

3,5,6,7,8,9

10

Chương 6: Phân tích cơ hội kinh doanh quốc tế

3

1

2

5.5

4,5,6,7,8,9

11

Chương 6: Phân tích cơ hội kinh doanh quốc tế

2

0.5

1

5.5

4,5,6,7,8,9

12

Chương 7: Phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài

2

0.5

1

5.5

4,5,6,7,8,9

13

Chương 7: Phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài ( tiếp theo )

0

1

2

5.5

3,4,5,6,7,8,9

14

Thảo luận và thực hành       

0

1

2

5.5

3,4,5,6,7,8,9

15

Thảo luận và thực hành

0

2

0

5.5

1-9

Tổng cộng (3 TC)

30

15

22.5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Kiểm tra chuyên cần

Tham gia vào bài học

Số lần có mặt trên lớp

Số lần phát biểu/trả lời câu hỏi/ làm bài tập về nhà

 

1-5, 7

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Kiến thức lý thuyết chung và ứng dụng thực tế liên quan đến môi trường và hoạt động KDQT

Thuyết trình nhóm

1-9

    30%

 

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Kiến thức lý thuyết chung và ứng dụng thực tế liên quan đến môi trường và hoạt động KDQT

Lựa chọn 1: Nghiên cứu tình huống + thi viết (60-90 phút)

1-9

60%

Lựa chọn 2: Bài tập lớn

1-9

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088779
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
24147
20811
69195
14913663
264226
437141
15088779

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18