Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KDO305 - Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Business Ethics and Corporate Social Responsibility)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội được coi là hai trụ cột hành vi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đạo đức kinh doanh là tập hợp những nguyên tắc, chuẩn mực về hành vi ứng xử được doanh nghiệp xây dựng và thực hiện nhằm đảm bảo tính nhân văn, tính thống nhất trong nghiệp vụ kinh doanh của cả tập thể cũng như cá nhân từng nhân viên. Trách nhiệm xã hội là triết lý về ý thức hành vi mà xã hội tin rằng trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ không đi ngược lại những giá trị, chuẩn mực văn hóa và xã hội. Học phần nhằm trang bị những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn thực hành nguyên tắc, chuẩn mực về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng như từng cá nhân trong kinh doanh.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Kiểm tra, đánh giá

Số tiết trên lớp

BT lớn, tiểu luận

Tự học có HD

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận

Buổi 1

Chương 1: Lý luận cơ bản đạo đức kinh doanh 

3

1

1,5

5.5

1,2,3,4,5,7,8,9

Buổi 2

Chương 2: Đạo đức và kinh doanh

2

1

1,5

5.5

1,2,3,4,5,6,7,9

Buổi 3

Chương 2: Đạo đức và kinh doanh

2

1

1,5

5.5

1,4,5,6,7,8

Buổi 4

Chương 3: Các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh

2

1

2

5.5

1,2,4,6,8,9

Buổi 5

Chương 3: Các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh

2

1

1

5.5

1,3,4,5,6,7,9

Buổi 6

Chương 4: Tuân thủ pháp luật trong kinh doanh

2

1

1

5.5

1,4,5,6,7,8,9

Buổi 7

Chương 4: Tuân thủ pháp luật trong kinh doanh

2

1

2

5.5

1,4,5,6,7,8,9

Buổi 8

Chương 5: Chuẩn mực xã hội  trong kinh doanh 

2

1

2

5.5

3,4,5,7,8,9

Buổi 9

Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ

0

2

2

5.5

1,2,3,4,5,6,7,8

Buổi 10

Chương 6: Lý luận về trách nhiệm xã hội, khái niệm, các cấp độ và mô hình trách nhiệm xã hội

2

1

2

5.5

1,4,5,6,7,9

Buổi 11

Chương 6: Lý luận về trách nhiệm xã hội, khái niệm, các cấp độ và mô hình trách nhiệm xã hội

2

1

1

5.5

1,4,5,6,7,9

Buổi 12

Chương 7: Thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong môi trường đa văn hóa . 

2

1

2

5.5

1,3,8,9

Buổi 13

Chương 7: Thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong môi trường đa văn hóa. 

2

1

1

5.5

1,4,5,6,7,8,9

Buổi 14

Chương 8: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

3

0

1

5.5

1,2,3,4,6,8,9

Buổi 15

Chương 8: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh 

2

1

1

5.5

1,2,3,4,6,8,9

Tổng số tiết

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

 • Thang điểm: 10
 • Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trên lớp + kiểm tra 15 phút những kiến thức trên lớp

 

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Viết tiểu luận 

Bài luận theo yêu cầu

1,2,3,4,5,6,7,8

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Thi tự luận

Bài kiểm tra tự luận (60-90 phút)

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

 

 • Tiêu chí đánh giá

 

Ví dụ:

 

 • Yêu cầu chung đối với các bài tập

 

Bài tập được trình bày trên khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman hoặc VnTime; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines. 

 

 • Bài tập nhóm

 

 • Hình thức: Bài luận từ 10-15 trang A4
 • Nội dung: Được thiết kế theo nội dung các chủ đề học.
 • Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi    2 điểm

+ Nội dung phù hợp với tên chủ đề, giải quyết trọn vẹn vấn đề nghiên cứu:   5 điểm

+ Tài liệu sử dụng trung thực và minh bạch nguồn dữ liệu: 1 điểm

+ Hình thức trình bày, ngôn ngữ, bảng biểu, trích dẫn tài liệu tham khảo: 2 điểm

                                                              Tổng:           10 điểm

 

 • Thi kết thúc học phần

 

 • Hình thức: Thi viết Nội dung: Các vấn đề đã được học tập
 • Đề thi bao gồm các câu hỏi: Trắc nghiệm hoặc Tự luận, hoặc Tiểu luận, hoặc kết hợp Tự luận, trắc nghiệm và phân tích tình huống)
 •  Tiêu chí đánh giá:

Đối với hình thức thi trắc nghiệm: 40 – 50 câu hỏi, mỗi câu trọng số 1 điểm. Điểm cuối cùng tính theo tỷ lệ trọng số giữa số câu đúng trên tổng số câu. Thang điểm 10.

Đối với hình thức tự luận

+ Trả lời rõ ràng đầy đủ các câu hỏi:               8 điểm

+ Trả lời rõ ràng chính xác diễn biến và phân tích chi tiết:         2 điểm

   Tổng:             10 điểm

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086272
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21640
20811
66688
14913663
261719
437141
15086272

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18