Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KDO408 - Nghiệp vụ Kinh doanh quốc tế (International Business Operation and Process)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần này có vai trò quan trọng trong việc giúp sinh viên bước đầu làm quen với các kiến thức trong lĩnh vực quản lý các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế. Với trọng tâm là các kiến thức liên quan đến hoạt thương mại quốc tế, sản xuất, hậu cần, marketing, tài chính và nhân sự quốc tế, môn học sẽ cung cấp các khái niệm lý thuyết, trang bị công cụ và kỹ thuật phân tích quan trọng nhằm giúp sinh viên giải quyết các tình huống cụ thể trong lĩnh vực quản lý nghiệp vụ kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Số tiết trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn

Tự học có hướng dẫn

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

Thực hành thảo luận

1

Giới thiệu về nghiệp vụ kinh doanh quốc tế

2

1

1

5,5

1, 2

2

Giới thiệu về nghiệp vụ kinh doanh quốc tế

3

0

2

5,5

1, 2

3

Chương 1: Xuất khẩu, Nhập khẩu và Buôn bán đối lưu

3

0

1

5,5

1, 2

4

Chương 1: Xuất khẩu, Nhập khẩu và Buôn bán đối lưu (tiếp theo)

2

1

2,5

5,5

1, 2, 3

5

Chương 2: Sản xuất quốc tế, gia công và hậu cần

3

0

2

5,5

1, 2 

6

Chương 2: Sản xuất quốc tế, gia công và hậu cần (tiếp theo)

2

1

2

5,5

1, 2, 3

7

Chương 3: Marketing quốc tế

3

0

2

5,5

1, 2

8

Chương 3: Marketing quốc tế (tiếp theo)

2

1

1

5,5

1, 2, 3

9


Thảo luận 1: Thảo luận và đánh giá phân tích tình huống

0

3

1

5,5

1, 2, 3, 4, 6, 7

10

Chương 4: Kế toán và Tài chính Quốc tế

3

0

2

5,5

1, 2

11

Chương 4: Kế toán và Tài chính Quốc tế (tiếp theo)

2

1

1

5,5

1, 2, 3

12

Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực

3

0

1

5,5

1, 2

13

Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực (tiếp theo)

2

1

2

5,5

1, 2, 3

14

Thuyết trình 

0

3

2

5,5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

15

Thuyết trình

0

3

0

5,5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tổng cộng (3 TC)

30

15

22,5

82,5

 

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁHình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Kiểm tra chuyên cần

Tham gia vào bài học

Số lần có mặt trên lớp

Số lần phát biểu/trả lời câu hỏi/ làm bài tập về nhà

 

1,2,3,4,6

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Kiến thức lý thuyết chung và ứng dụng thực tế liên quan đến các nghiệp vụ KDQT

Thuyết trình nhóm

1-9

    30%

 

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Kiến thức lý thuyết chung và ứng dụng thực tế liên quan đến các nghiệp vụ KDQT

Lựa chọn 1: Nghiên cứu tình huống + thi viết (60-90 phút)

1,2,3,4,6

60%

Lựa chọn 2: Bài tập lớn

1,2,3,4,6

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15084991
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20359
20811
65407
14913663
260438
437141
15084991

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18