Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

MKT401 - MARKETING QUỐC TẾ

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về marketing quốc tế và các công cụ để lập kế hoạch marketing tại thị trường nước ngoài.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Tổng quan về Marketing quốc tế

2

1

2

5,5

CLO1,2,5,6

2-3

Chương 2: Môi trường Marketing quốc tế

4

2

2.5

11

CLO1,3,5,6

4-5

Chương 3: Nghiên cứu thị trường trong Marketing quốc tế

4

2

3

11

CLO1,3,4,5,6

6-7

Chương 4: Kế hoạch hoá Marketing quốc tế

4

2

3

11

CLO1,4,5,6

8-9

Chương 5: Các quyết định về sản phẩm quốc tế

4

2

3

11

CLO1,4,5,6

10-11

Chương 6: Các quyết định về giá quốc tế

4

2

3

11

CLO1,3,5,6,7

12-13

Chương 7: Các quyết định về phân phối quốc tế

4

2

3

11

CLO1,5,6,7

14-15

Chương 8: Các quyết định về xúc tiến quốc tế

4

2

3

11

CLO1,3,5,6,7

Tổng cộng (giờ)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số


Đánh giá quá trình

Chuyên cần

 

- Điểm danh: tối thiểu 5 lần điểm danh.

1,2,3,4


10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

- Hình thức: BT nhóm theo tình huống thực tế của doanh nghiệp, gồm 2 phần: 

+ Phần bài viết: từ 5-7 trang A4 (không kể phụ lục), cỡ chữ: 14; font: Times New Roman hoặc VnTime; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines.

+ Phần thuyết trình: từ 7-10 phút/nhóm; vào buổi học thứ 9 và 10

  

- Tiêu chí đánh giá bài viết:

+Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí 2 điểm

+ Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế 2 điểm

+ Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú 1 điểm

+Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng quy định 1 điểm

+ Sáng tạo trong cách trình bày 1 điểm

Tổng: 7 điểm


Điểm thuyết trình: 3 điểm

Tiêu chí: thuyết trình và trả lời súc tích, đúng trọng tâm

5,6

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

- Hình thức: Thi viết trong thời gian 50 phút

- Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu

- Đề thi viết bao gồm 2 phần: 

Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm trải rộng tất cả các chương 

Phần 2 gồm 2 câu tự luận là câu áp dụng kiến thức trong thực tế: câu 1 thuộc nửa đầu chương trình học, câu 2 về nội dung 4P.

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Tiêu chí đánh giá:

+ Trả lời chính xác câu hỏi trắc nghiệm: 6 điểm

+ Trả lời rõ ràng, sâu sắc câu hỏi tự luận: 4 điểm

Tổng: 10 điểm

1,4,5,6

60%

     

Tổng:

100%

  • Hỏi đáp cho điểm khuyến khích học tập:

- Thông qua phát biểu ý kiến trong quá trình học

- Sinh viên phát biểu đúng trọng tâm

- 3 lần phát biểu cộng 1 điểm vào điểm giữa kỳ, 6 lần phát biểu cộng 1 điểm vào điểm thi cuối kỳ, số điểm cộng tối đa không quá 2 điểm/điểm giữa kỳ

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087680
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23048
20811
68096
14913663
263127
437141
15087680

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18