Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA201 - Địa lý kinh tế thế giới (World economic geography)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội chủ yếu của một số quốc gia và một số khu vực tiêu biểu trên thế giới. Ngoài ra, môn học còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những vấn đề kinh tế xã hội chủ yếu trong thời kỳ hiện đại như: Bản đồ chính trị thế giới, đặc điểm và những tác động của cuộc cách mạng Khoa học Kỹ thuật đến nền kinh tế - xã hội của một số quốc gia trên thế giới, những biến động chính trị, xã hội, môi trường, những đặc điểm phát triển kinh tế nổi bật của các nước phát triển và các nước đang phát triển trên thế giới.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Số tiết trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn

Tự học có hướng dẫn

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

Thực hành thảo luận

1

Chương 1: Khái quát về những vấn đề kinh tế xã hội thế giới

2

1

1

5


1; 3; 6

2

Chương 1: Khái quát về những vấn đề kinh tế xã hội thế giới

2

1

1

5


1; 2; 3; 4; 5; 6

3

Chương 2: Địa lý kinh tế - xã hội của một số quốc gia trên thế giới

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

4

Chương 2: Địa lý kinh tế - xã hội của một số quốc gia trên thế giới

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

5

Chương 2: Địa lý kinh tế - xã hội của một số quốc gia trên thế giới

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

6

Chương 2: Địa lý kinh tế - xã hội của một số quốc gia trên thế giới

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

7

Chương 2: Địa lý kinh tế - xã hội của một số quốc gia trên thế giới

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

8

Chương 2: Địa lý kinh tế - xã hội của một số quốc gia trên thế giới

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

9

Chương 2: Địa lý kinh tế - xã hội của một số quốc gia trên thế giới

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

10

Chương 2: Địa lý kinh tế - xã hội của một số quốc gia trên thế giới

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

11

Chương 3: Địa lý kinh tế - xã hội của của một số khu vực trên thế giới

2

1

2,5

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

12

Chương 3: Địa lý kinh tế - xã hội của của một số khu vực trên thế giới

2

1

2,5

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

13

Chương 3: Địa lý kinh tế - xã hội của của một số khu vực trên thế giới

2

1

2,5

7,5

1; 2; 3; 4; 5; 6

14

Chương 3: Địa lý kinh tế - xã hội của của một số khu vực trên thế giới

2

1

2,5

7,5

1; 2; 3; 4; 5; 6

15

Chương 3: Địa lý kinh tế - xã hội của của một số khu vực trên thế giới

2

1

2,5

7,5

1; 2; 3; 4; 5; 6

Tổng cộng (3 TC)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Hình thức

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Chuyên cần, trả lời câu hỏi trên lớp

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

1; 2; 3; 4; 5; 6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Thi viết, tiểu luận, thuyết trình, bài tập nhóm

1; 2; 3; 4; 5; 6

30%

Điểm thưởng

Các trường hợp trả lời đúng câu hỏi trên lớp sẽ được tính điểm cộng (tùy theo quy định của giảng viên) cho mỗi câu trả lời vào điểm giữa kỳ hoặc vào điểm cuối kỳ (bằng ½ điểm cộng vào giữa kỳ)

Phát biểu/ trả lời câu hỏi/ làm  bài tập về nhà/ thuyết trình/tiểu luận

   

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Tiểu luận/ Bài tập lớn/ Thi vấn đáp/ Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp)

1,2,6

60%

       

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087383
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22751
20811
67799
14913663
262830
437141
15087383

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18