Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA408 - Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Rights)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về về các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp và nhà nước cũng như mối quan hệ giữa quyền Sở hữu trí tuệ với thương mại quốc tế. Trên cơ sở đó, học phần bước đầu giúp sinh viên nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp đến CLO

Giờ giảng trên lớp

Bài tập lớn, tiểu luận, thực tế

Tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn

Lý thuyết (thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1, 2, 3, 4

Chương 1: Giới thiệu chung về sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ

8

4

4

20

1,2,5,6

5, 6, 7, 8

Chương 2: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả  

8

4

4

20

1,2,3,4,5,6

9, 10, 11, 12, 13, 14, 

Chương 3: Quyền sở hữu công nghiệp

12

6

6

25

1,2,3,4,5,6

15

Chương 4: Quyền đối với giống cây trồng

2

1

8,5

7,5

1,2,3,4,5,6

Tổng cộng (tiết)

30

15

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Hình thức

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Chuyên cần, trả lời câu hỏi trên lớp

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

1; 2; 3; 4; 5; 6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Thi viết, tiểu luận, thuyết trình, bài tập nhóm

1; 2; 3; 4; 5; 6

30%

Điểm thưởng

Các trường hợp trả lời đúng câu hỏi trên lớp sẽ được tính điểm cộng (tùy theo quy định của giảng viên) cho mỗi câu trả lời vào điểm giữa kỳ hoặc vào điểm cuối kỳ (bằng ½ điểm cộng vào giữa kỳ)

Phát biểu/ trả lời câu hỏi/ làm  bài tập về nhà/ thuyết trình/tiểu luận

   

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Tiểu luận/ Bài tập lớn/ Thi vấn đáp/ Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp)

1,2,6

60%

       

Tổng

100%

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087704
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23072
20811
68120
14913663
263151
437141
15087704

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18