Sidebar

Magazine menu

18
Mon, Oct

Một số lưu ý đối với sinh viên chuẩn bị xét tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2017

Thông báo của Nhà trường

Để rà soát và xét tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 7 năm 2017 được chính xác, nhanh chóng, Phòng Quản lý đào tạo thông báo một số nội dung công việc cụ thể đối với sinh viên hiện đang thực hiện học phần tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện xét tốt nghiệp (vào đợt tháng 7/2017) như sau:

1. Về việc xác nhận, chuẩn bị nhận bằng:

- Từ ngày 01/5 đến hết 25/5/2017: Sinh viên các khóa phải làm Phiếu nhận bằng tốt nghiệp (theo mẫu<<<), in và dán ảnh 

+ đối với sinh viên khóa 52: lớp trưởng các lớp hành chính tập hợp Phiếu của sinh viên trong lớp, liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để đóng dấu giáp lai lên ảnh

+ đối với sinh viên tốt nghiệp không đúng đợt, sinh viên ngành 2: sinh viên mang theo Thẻ sinh viên, Phiếu đến Phòng Quản lý đào tạo để kiểm tra và đóng dấu

- Sau khi nộp Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Khoa chuyên môn, sinh viên mang Phiếu nhận bằng tốt nghiệp xin xác nhận của Thư viện Nhà trường về việc không nợ sách. Lớp trưởng trả lại Phiếu cho sinh viên tự bảo quản để nhận bằng theo lịch.

Lưu ý:

- các lớp hành chính hoặc sinh viên chưa nộp Phiếu đăng ký thông tin tốt nghiệp (theo Kế hoạch đã công bố trước đây) khẩn trương đăng ký và nộp lại cho Cán bộ quản lý lớp của Phòng Quản lý đào tạo để kiểm tra, lưu phiếu.

- các trường hợp có thay đổi về họ, tên đệm, tên hoặc ngày tháng năm sinh phải làm đơn đề nghị điều chỉnh thông tin, gửi Phòng Quản lý đào tạo để được kiểm tra, hướng dẫn và điều chỉnh (nếu đủ điều kiện)

- sinh viên là lưu học sinh phải nộp 01 bản photocopy trang đầu tiên của Hộ chiếu cá nhân để kiểm tra lại các thông tin cá nhân phục vụ in bằng.

2. Về học phí:

Trước khi nộp Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Khoa chuyên môn, sinh viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí của các học phần đã đăng ký. Trước ngày 3/6/2017, Phòng Kế hoạch tài chính sẽ tổng hợp, công bố danh sách sinh viên còn đang nợ học phí.

Các trường hợp chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp

3. Về điểm rèn luyện

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành chính phải có đủ điểm rèn luyện của tất cả các học kỳ học trong trường mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Các trường hợp thiếu điểm rèn luyện phải liên hệ với Phòng Công tác chính trị sinh viên để được hướng dẫn kiểm tra hoặc bổ sung trước 3/6/2017

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành 2 sẽ sử dụng điểm rèn luyện của ngành 1 để xét.

4. Về điểm của các học phần đã học trong các năm học

- Trường hợp sinh viên hiện đang bị thất lạc các đầu điểm đã học trong các kỳ học trước đây cần liên hệ với Cán bộ quản lý điểm tại Phòng Quản lý đào tạo để kiểm tra và cập nhật lại điểm

- Trường hợp sinh viên hiện đang học các học phần trong giai đoạn 2 năm học 2016-2017, nếu lịch thi bố trí muộn sau ngày 20/6/2017, sinh viên có thể chủ động xin chuyển thi sớm với các lớp học phần khác để lấy điểm. Sinh viên cần chủ động liên hệ với Giảng viên giảng dạy lớp tín chỉ để xin xác nhận điểm sớm, chuyển cho Phòng Quản lý đào tạo để cập nhật vào hệ thống trước ngày 24/6/20217

5. Về việc đăng ký xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa trước chưa được xét tốt nghiệp hoặc sinh viên ngành 2

- Từ ngày 15/5 đến 05/6/2017, sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp online (tại đây<<<

- Từ ngày 6/6 đến hết 15/6/2017, sinh viên nộp Đơn đề nghị xét tốt nghiệp cho Phòng Quản lý đào tạo

6. Thời gian xét tốt nghiệp và cấp chứng nhận

- Trước 10/7/2017, Nhà trường sẽ rà soát và xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện

- Sau 20/7/2017: Phòng Quản lý đào tạo cấp các giấy tờ, chứng nhận cho sinh viên đủ điều kiện

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9043790
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3501
4619
3501
8996731
128806
268119
9043790

Địa chỉ IP: 3.229.142.91
2021-10-18