Sidebar

Magazine menu

28
Tue, Sep

Lưu ý về một số công việc cần thực hiện trong thời gian từ 26/7 đến 04/08/2021

Thông báo của Nhà trường

Căn cứ Thông báo số 349/TB-ĐHNT của Nhà trường về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid

 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021, Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2 năm 2021, Kế hoạch thực tập giữa khóa, Kế hoạch và Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

Từ ngày 26/07/2021 đến 04/08/2021, sinh viên cần thực hiện một số nội dung công việc cụ thể sau đây:

Stt

Ngày thực hiện

Nội dung công việc

Ghi chú

Hình thức thực hiện

1.                    

26/7 – 10h00 ngày 27/07/2021

Kê khai thông tin đơn vị thực tập giữa khóa đối với sinh viên đi thực tập giữa khóa trong tháng 7 năm 2021

Sinh viên bắt buộc phải kê khai đầy đủ thông tin đơn vị và các đầu mối liên hệ hoặc tên người hướng dẫn tại doanh nghiệp phục vụ công tác kiểm tra hoặc liên hệ của Nhà trường

Online thông qua https://eprofile.ftu.edu.vn

2.                    

10h00 ngày 28/07 đến 10h00 ngày 29/07/2021

Đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp (bổ sung) – đối với sinh viên có nguyện vọng

Sinh viên có nguyện vọng và dự kiến đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp

Online thông qua https://eprofile.ftu.edu.vn

3.                    

12h00 ngày 26/07 đến 10h00 ngày 28/07/2021

Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung

Sinh viên bắt buộc phải đăng ký xét tốt nghiệp (gồm cả sinh viên K56) và kê khai toàn bộ thông tin có liên quan theo form hướng dẫn.

Lưu ý hoàn thiện các loại nghĩa vụ có liên quan (học phí, điểm rèn luyện, điểm của các học phần GDTC, GDQP…)

Online thông qua

FTU e-Home

 

4.                    

10h00 ngày 28/07 – 17h00 ngày 04/08/2021

Đăng ký bổ sung, đăng ký hủy lớp cho học kỳ 1 năm học 2021-2022

Sinh viên phải kiểm tra lại điều kiện tiên quyết của các học phần và bố trí điều chỉnh lại lịch hoặc đăng ký bổ sung nếu có nguyện vọng.

Lưu ý danh sách hủy lớp hoặc mở lớp bổ sung

Online thông qua http://ftugate.ftu.edu.vn

5.                    

10h00 – 18h00 ngày 28/07/2021

Điều chỉnh lịch kỳ Hè năm 2021 đối với sinh viên đang tham gia học Hè

Sinh viên điền form khảo sát về việc đăng ký bổ sung vào lớp học nếu đã tham gia đầy đủ vào lớp học. Trường hợp cần thiết phải có xác nhận của giảng viên giảng dạy lớp học

Online thông qua

FTU e-Home

 

Trường hợp có khó khăn trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo bằng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc thông qua chức năng Phản hồi của ứng dụng Sổ tay điện tử FTU e-Home để được hỗ trợ 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

8901321
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
5853
7567
13420
8803727
254456
273233
8901321

Địa chỉ IP: 3.236.212.116
2021-09-28