Sidebar

Magazine menu

18
Mon, Oct

Hướng dẫn sử dụng một số tính năng cơ bản của ứng dụng Sổ tay điện tử (FTU e-Home)

Thông báo của Nhà trường

Hướng dẫn sử dụng

 

 1. Hướng dẫn đăng nhập

Đối với sinh viên, tài khoản đăng nhập mặc định lần đầu như sau:

 • Tên đăng nhập: Mã sinh viên
 • Password: ehomeftu

Đối với những sinh viên không thể đăng nhập, vui lòng liên hệ Quản trị viên hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để được cung cấp tài khoản

Lưu ý, sau lần đăng nhập đầu tiên, Sinh viên bắt buộc vào đổi mật khẩu trong phần Thông tin cá nhân (Xem hướng dẫn trong phần 1.2).

 1. Màn hình chính

 

Màn hình chính người dùng hiển thị các chức năng:

 • Thông tin chung
 • Thời khóa biểu
 • Tin tức
 • Góc học tập
 • Danh sách lớp
 • Học liệu số
 • Phản hồi
 • Văn bản hướng dẫn
 • Khảo sát
 • Khai báo sức khỏe
 • Bảng điểm
 • Sự kiện
 • Đăng xuất
 • Tài khoản
 • Thông báo
 1. Thông tin cá nhân

Chức năng này cho phép sinh viên thực hiện các tính năng:

- Xem thông tin cá nhân

- Chỉnh sửa thông tin cá nhân

- Đổi mật khẩu

3.1. Xem thông tin cá nhân

Để xem thông tin cá nhân của Sinh viên, nhấn vào ảnh đại diện phía góc trên bên trái màn hình điện thoại. Thông tin hiển thị gồm:

 • Ảnh đại diện
 • Ảnh bìa
 • Tên đăng nhập tài khoản
 • Họ và tên
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • SDT liên lạc khác (khi cần)
 • Email
 • CMT/CCCD
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ hiện nay

 

3.2. Đổi mật khẩu

 • Bước 1: Chọn Đổi mật khẩu ở cuối trang Thông tin cá nhân
 • Bước 2: Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới
 • Bước 3: Nhấn xác thực

Hệ thống sẽ xác thực tài khoản của Sinh viên, nếu thông tin chính xác, Sinh viên được thông báo thay đổi mật khẩu thành công. Ngược lại, Sinh viên không được thay đổi mật khẩu.

3.3. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

 • Bước 1: Chọn Chỉnh sửa ở cuối trang Thông tin cá nhân
 • Bước 2: Chỉnh sửa thông tin cần thiết
 • Bước 3: Nhấn Hoàn tất để chỉnh sửa thông tin cá nhân
 1. Thông báo

Chức năng này cho phép sinh viên xem được thông báo gửi từ nhà trường và giảng viên:

 • Thông báo chung: thông báo từ nhà trường
 • Lớp tín chỉ: Thông báo từ giảng viên giảng dạy các học phần trong kỳ học hiện tại
 • Lớp hành chính: Thông báo từ giảng viên cố vấn học tập của sinh viên

Khi có thông báo mới gửi từ hệ thống, Sinh viên sẽ nhận được thông báo qua notification ở điện thoại.

 • Bước 1: Chọn biểu tượng thông báo ở góc trên bên phải màn hình
 • Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách thông báo theo các loại: Thông báo chung, Lớp tín chỉ, Lớp hành chính ở thanh trên cùng.
 • Bước 3: Sinh viên chọn một loại thông báo. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách thông báo của loại thông báo sinh viên chọn. Chọn 1 thông báo cần xem
 • Bước 4: Thông báo hiển thị gồm: Tiêu đề, ngày gửi, nội dung thông báo và người gửi

Sinh viên chỉ được quyền nhận và xem thông báo, không được xóa hoặc chỉnh sửa nội dung thông báo

 

 1. Thông tin chung

Thông tin chung là một bài viết giới thiệu tổng quan về cơ sở đào tạo.

Để xem bài viết chung, Sinh viên mở ứng dụng, chọn mục Thông tin chung trên màn hình.

Sinh viên chỉ được xem Thông tin chung mà không được chỉnh sửa hoặc xóa.

 1. Thời khóa biểu

Chức năng thời khóa biểu cho phép sinh viên thực hiện một số tính năng:

- Xem thời khóa biểu

- Tạo sự kiện (các công việc cần làm)

6.1. Xem thời khóa biểu

 • Bước 1: Chọn mục Thời khóa biểu trên màn hình điện thoại. Màn hình sẽ hiển thị lịch của tháng và Lịch được chia làm hai loại Lịch theo tháng, Lịch theo tuần được hiển thị trên thanh trên cùng.
 • Bước 2: Trên lịch tháng được chia thành 2 phần: Phần được bôi xanh là ngày có lịch học và không bôi xanh là ngày không có lịch học. Sinh viên chọn vào 1 ngày cần xem lịch. Thời khóa biểu sẽ hiển thị phía dưới màn hình.

Thời khóa biểu chi tiết bao gồm: Tiết; Tên môn học; Thời gian và Địa điểm học tập

 • Bước 3: Sinh viên chọn lịch theo tuần, màn hình sẽ hiển thị thời khóa biểu trong tuần học.

Thời khóa biểu chi tiết bao gồm: Thời gian học, Tiết, Mã lớp, Phòng.

Để xem lịch học của các tháng/các tuần khác, Sinh viên chọn vào 2 mũi tên bên cạnh tháng/tuần hiện tại phía trên màn hình. Mũi tên hướng về bên phải là tháng/tuần tiếp theo, mũi tên hướng về bên trái là xem tháng/tuần trước đó.

 

6.2. Tạo sự kiện

Sự kiện được tạo mới có thể coi như là 1 công việc cần làm (ghi chú) cho 1 ngày.

Bước 1: Sinh viên click vào nút dấu cộng  trên màn hình

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện gồm: Tên sự kiện; Địa điểm; Thời gian; Ghi chú.

Sinh viên thực hiện điền các thông tin cần thiết và nhấn nút Hoàn thành.

Các sự kiện được thêm sẽ hiển thị theo lịch (lịch tháng/lịch tuần) và chỉ có Sinh viên đó mới xem được.

 1. Tin tức

Chức năng Tin tức này giúp sinh viên xem được tất cả các tin tức, được đăng theo loại tin tức, về cơ sở đào tạo.

Sinh viên chọn mục Tin tức để xem tin tức mà Quản trị viên đăng từ web quản trị.

 • Bước 1: Chọn mục tin cần xem ( Tuyển sinh/ Tốt nghiệp/ Việc làm/ Dạy học trực tuyến/ Tin hoạt động)
 • Bước 2: Chọn vào tin tức muốn xem. Tin tức được hiển thị chi tiết bao gồm cả hình ảnh

 

 1. Góc học tập

Góc học tập cho Sinh viên nắm được danh sách các môn học trong kỳ hiện tại:

 • Tổng số môn học
 • Tổng số tín chỉ
 • Tên môn học
 • Số tín chỉ từng môn
 • Mã môn

 

 

 1. Danh sách lớp

Chức năng này cho phép sinh viên xem danh sách các lớp tín chỉ đang học trong kỳ.

Với mỗi lớp, sinh viên sẽ xem được:

 • Danh sách giảng viên, sinh viên
 • Gọi điện trực tiếp tới sinh viên khác

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Chọn mục Danh sách lớp trên màn hình. Phần Danh sách hiển thị các lớp môn học trong kỳ của Sinh viên. Phần Tin nhắn hiển thị ở biểu tượng tin nhắn ở bên cạnh tên lớp. Khi sinh viên chọn biểu tượng tin nhắn, hệ thống sẽ tự động chuyển sang app TNUSMessenger. Lịch sử tin nhắn sẽ được lưu trong phần app TNUSMessenger. Sinh viên cũng có thể vào đây để chọn và nhắn tin với những người đã trao đổi trước đó.
 • Bước 2: Trong phần Danh sách lớp, Sinh viên chọn lớp môn học cần trao đổi. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Sinh viên của lớp đó kèm biểu tượng gọi.
 • Bước 3: Chọn Sinh viên mà người dùng muốn trao đổi và thực hiện gọi.

 

 1. Học liệu số

Học liệu số bao gồm tài liệu học cho tất cả các môn học của cơ sở đào tạo. Sinh viên có thể vào đây để tra cứu và tải tài liệu chung cho các môn học.

 • Bước 1: Chọn mục Học liệu số trên màn hình điện thoại. Màn hình hiển thị danh sách môn học của toàn trường.
 • Bước 2: Chọn môn học cần xem tài liệu. Màn hình hiển thị thông tin chi tiết và tài liệu của môn học đó.

 

 1. Phản hồi

Sinh viên có thể gửi phản hồi trực tiếp tới nhà trường thông qua phần Phản hồi trên ứng dụng Sổ tay Sinh viên. Chọn mục Phản hồi trên điện thoại, màn hình hiển thị 2 phần: Phần dành cho sinh viên gửi phản hồi đi và phần xem lại các câu phản hồi của mình

11.1. Gửi phản hồi

 • Bước 1: Chọn mục Phản hồi
 • Bước 2: Thông tin về người dùng (Họ và tên; Mã sinh viên) được lấy tự động từ hệ thống. Sinh viên không được sửa phần này. Sinh viên chọn cấp nhận câu hỏi phản hồi và nhập nội dung câu hỏi.
 • Bước 3: Sinh viên chọn cấp nhận là Cấp Phòng Ban hoặc Cấp trường

+ Nếu chọn Cấp phòng ban thì sinh viên cần chọn thêm Phòng ban cần gửi câu hỏi

+ Nếu chọn Cấp trường thì sinh viên sẽ gửi thẳng câu hỏi đến BGH

 • Bước 3: Nhấn gửi phản hồi ở cuối màn hình. Sau khi gửi, Quản trị viên sẽ nhận được và trả lời lại câu hỏi của Sinh viên.

11.2. Xem lại lịch sử phản hồi

11.2.1. Các câu đã được trả lời

Các câu hỏi đã được Quản trị viên trả lời sẽ tự động hiển thị trong mục này.

Bước 1: Chọn mục Các câu hỏi đã được trả lời. Một danh sách các câu hỏi của Sinh viên được hiển thị trên màn hình.

Bước 2: Chọn câu hỏi cần xem, câu trả lời từ Quản trị viên sẽ hiển thị phía dưới.

11.2.2. Các câu chưa được trả lời

Các câu hỏi chưa được Quản trị viên trả lời sẽ được liệt kê tại đây.

 1. Văn bản hướng dẫn

Văn bản hướng dẫn là những văn bản, mẫu đơn, biểu mẫu được nhà trường cung cấp. Sinh viên có thể tra cứu, tải về và nộp cho trường.

 • Bước 1: Chọn loại văn bản cần tra cứu
 • Bước 2: Chọn vào tài liệu cần tải về. Thông tin chi tiết của tài liệu đó được hiển thị ra màn hình. Sinh viên có thể tải tài liệu về thiết bị của mình.
 1. Khảo sát

Chức năng này cho phép sinh viên thực hiện các cuộc khảo sát được tạo ra bởi nhà trường.

Khi nhận được thông báo về cuộc khảo sát, Sinh viên vào ứng dụng, chọn mục Khảo sát và bắt đầu thực hiện khảo sát.

 • Bước 1: Chọn Khảo sát cần thực hiện
 • Bước 2: Màn hình hiển thi tên cuộc khảo sát. Sinh viên chọn Bắt đầu để bắt đầu thực hiện khảo sát.
 • Bước 3: Thực hiện khảo sát
 • Bước 4: Chọn Hoàn tất để gửi khảo sát.

+ Nếu không trong thời gian thực hiện khảo sát thì hiện thông báo

 

 1. Khai báo sức khỏe

Chức năng này dành cho sinh viên để khai báo tình trạng sức khỏe và tình trạng cách ly của bản thân khi đang theo học tại trường.

14.1. Khai báo sức khỏe

Sinh viên thực hiện khai báo sức khỏe trên app và gửi về hệ thống, Quản trị viên nhận và kiểm soát, theo dõi được tình hình sức khỏe của sinh viên thuộc cơ sở đào tạo.

 • Bước 1: Chọn mục Khai báo sức khỏe
 • Bước 2: Lựa chọn các tình trạng sức khỏe hiện tại của người dùng.

Lưu ý:

+ Nếu không có triệu chứng gì thì không tích mà chỉ cần Gửi thông tin, hệ thống sẽ tự hiểu là người dùng này có sức khỏe bình thường.

+ Nếu Sốt, người dùng cần ghi sốt bao nhiêu độ.

Sau khi gửi khai báo sức khỏe, lịch sử theo dõi sẽ được hiển thị phía dưới bao gồm: Ngày giờ gửi khai báo; Thông tin sức khỏe chi tiết; Đánh giá sức khỏe sơ bộ.

14.2. Khai báo cách ly

Tương tự như Khai báo sức khỏe, sinh viên thực hiện khai báo cách ly theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn mục Khai báo cách ly
 • Bước 2: Chọn Tình trạng cách ly

Lưu ý:

+ Nếu tình trạng đang bị cách ly, người dùng cần nhập các thông tin: Ngày bắt đầu cách ly; Số ngày cách ly, chọn Hình thức cách ly (Cách ly tại nhà/Cách ly tập trung) và nhập Ghi chú.

+ Nếu chọn Đã kết thúc cách ly, người dùng cần nhập thêm Ghi chú (Về tình trạng sức khỏe, số ngày cách ly…)

 • Bước 3: Gửi thông tin lên hệ thống

Người dùng có thể theo dõi lịch sử cách ly của mình ở phía dưới. Các thông tin chi tiết bao gồm: Ngày giờ gửi khai báo cách ly; Ghi chú và đánh giá sơ bộ về tình trạng sức khỏe của người dùng.

 

 1. Bảng điểm

Bảng điểm cho phép sinh viên muốn nhận bảng điểm học kỳ có thể gửi đơn đăng ký nhận bảng điểm trực tiếp từ ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Chọn icon Bảng điểm
 • Bước 2: Chọn Loại bảng điểm bạn muốn nhận
 • Bước 3: Điền địa chỉ nhận
 • Bước 4: Chọn gửi thông tin
 • Bước 5: Khi đăng kí nhận bảng điểm thành công thì Yêu cầu sẽ được hiển thị ở mục Lịch sử yêu cầu nhận bảng điểm

 

 1. Sự kiện

Sinh viên có thể tạo sự kiện và xem những sự kiện đã tạo ở mục Sự kiện trên ứng dụng Sổ tay sinh viên. Chọn mục Sự kiện trên điện thoại, màn hình hiển thị hai mục Tạo sự kiện, và Danh sách sự kiện mà sinh viên đã tạo.

16.1. Tạo sự kiện

Ở mục này, sinh viên viết ra những sự kiện bao gồm tên, địa điểm và thời gian diễn ra.

 • Bước 1: Chọn Tạo sự kiện
 • Bước 2: Sinh viên điền lần lượt các thông tin: Tên sự kiện, Địa điểm, Thời gian, ghi chú.

+ Nếu sinh viên chọn lặp lại sự kiện, Sinh viên có thể chọn số lần lặp lại sự kiện theo ngày/tuần/tháng/năm.

 • Bước 3: Gửi tạo sự kiện hoàn thành lên hệ thống.

 

16.2. Danh sách sự kiện

Sinh viên có thể xem được danh sách sự kiện, chi tiết và có thể chỉnh sửa xóa từng sự kiện đã tạo ra.

 • Bước 1: Chọn danh sách sự kiện
 • Bước 2: Chọn sự kiện bất kì trong danh sách sự kiện, thông tin chi tiết của sự kiện sẽ hiển thị lên màn hình. ( sự kiện đầu tiên)
 • Bước 3: Sinh viên sửa thông tin ở các trường mong muốn và click cập nhật để cập nhật sự kiện vừa sửa. Thông báo “ Cập nhật sự kiện thành công “ xuất hiện nghĩa là bạn đã chỉnh sửa sự kiện thành công, sự kiện mới được cập nhật

+ Có 3 kiểu sửa: Chỉ sự kiện này, Sự kiện này và tương lai, Tất cả sự kiện trong chuỗi

 • Bước 4: Sinh viên chọn Xóa sự kiện. Popup xóa hiển thị.

+ Chọn Chỉ sự kiện này=> Chỉ xóa sự kiện này

+ Chọn Sự kiện này và tương lai => Nếu sự kiện trong chuỗi lặp thì sẽ xóa tất cả sự kiện tương lai phía sau sự kiện đang chọn. Nếu sự kiện nằm độc lập thì chỉ xóa 1 mình nó.

+ Chọn Tất cả sự kiện trong chuỗi => Xóa tất cả sự kiện nằm trong chuỗi lặp. . Nếu sự kiện nằm độc lập thì chỉ xóa 1 mình nó

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9043963
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3674
4619
3674
8996731
128979
268119
9043963

Địa chỉ IP: 3.229.142.91
2021-10-18