Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jun

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024: THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ VÀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (CHÍNH THỨC)

Thời khóa biểu

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học (áp dụng cho Khóa tuyển sinh từ năm 2021 trở đi) của Trường Đại học Ngoại thương

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học năm học 2023-2024;

Căn cứ thời khóa biểu và lịch học các học phần được mở trong học kỳ I năm học 2023-2024.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký tín chỉ các khóa như sau: 

 

I. Thời khoá biểu các học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2023-2024

Chi tiết thời khoá biểu và lịch học: Xem tại đây

II. Hình thức và thời gian, đối tượng đăng ký:

1. Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến thông qua Hệ thống quản lý giảng dạy và học tập tại địa chỉ http://ftugate.ftu.edu.vn/

2. Thời gian đăng ký: Thời gian đăng ký hằng ngày: từ 9h00 đến 20h00

Đợt 1: từ ngày 26/6/2023 đến ngày 11/7/2023

Đợt 2: từ ngày 25/7/2023 đến ngày 30/7/2023

Đợt 3: từ ngày 08/8/2023 đến ngày 13/8/2023

3. Đối tượng đăng ký

- Sinh viên hiện đang học tập bình thường tại học kỳ 2 năm học 2022-2023;

- Đang không trong thời gian bảo lưu;

- Đang không trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trở lên;

- Đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí theo Quy định về thu nộp học phí của Nhà trường.

4. Phân bổ thời gian đăng ký cho sinh viên các khóa: Chi tiết tại đây

III. Lưu ý:

a. Đối với sinh viên Chương trình tiên tiến

- P. QLĐT phối hợp với Viện/Khoa chuyên môn để đăng ký học phần cho tất cả sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ học phí tính đến hết học kỳ 2, năm học 2022-2023.

Trường hợp sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chỉ được đăng ký bổ sung vào lớp học khi xuất trình đầy đủ minh chứng về việc đã hoàn thành nghĩa vụ học phí.

- Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học lại/ học cải thiện các học phần chủ động làm đơn xin đăng ký học, nộp học phí của học phần xin đăng ký và gửi đơn kèm minh chứng về cho P.QLĐT (Thầy Tiệp) để được bố sung vào danh sách lớp học phần.

b. Đối với các sinh viên không thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024: phải đăng ký theo đúng điều kiện tiên quyết môn học, dự kiến đối tượng học (theo TKB đã công bố).

Sinh viên đăng ký số tín chỉ tối thiểu và tối đa theo quy định tại Điều 20, Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường đại học Ngoại thương được ban hành theo Quyết định 3188/QĐ- ĐHNT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Ngoại Thương. 

c. Đối với sinh viên dự kiến thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024:

- Sinh viên căn cứ kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 để đăng ký các môn học phù hợp, đảm bảo tích lũy đủ điều kiện xét tốt nghiệp (khuyến nghị sinh viên đăng ký các môn học trong giai đoạn 1).

- Sinh viên dự kiến làm Khóa luận tốt nghiệp – chỉ được đăng ký học cải thiện (không đăng ký học lại) không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

- Sinh viên dự kiến làm thực tập tốt nghiệp - được đăng ký học lại và/ hoặc học cải thiện không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

d. Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện  theo quy định tại Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường đại học Ngoại thương được ban hành theo Quyết định 3188/QĐ- ĐHNT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Ngoại Thương. 

e. Sau khi kết thúc đợt đăng ký, yêu cầu sinh viên kiểm tra và in lịch học cá nhân (theo dạng học kỳ) để làm căn cứ giải quyết các vấn đề phát sinh và tham gia học tập theo đúng lịch học đăng ký.

Sinh viên chỉ được công nhận kết quả đăng ký/hủy khi môn đăng ký/hủy đã được cập nhật trong thời khóa biểu cá nhân.

P.QLĐT rà soát toàn bộ kết quả đăng ký của sinh viên, trường hợp sinh viên đăng ký không đảm bảo điều kiện tiên quyết, P.QLĐT sẽ chủ động hủy đăng ký. Yêu cầu sinh viên chủ động theo dõi và thực hiện.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

14610125
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
16362
12157
16362
14485131
222713
377517
14610125

Địa chỉ IP: 34.239.170.244
2024-06-17