Sidebar

Magazine menu

02
Thu, Feb

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện HPTN và Kế hoạch ĐKBS HPTN đợt 2 năm 2021

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Phòng Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 2 năm 2021.

 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với SV hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh– đợt 2 năm 2021;

Căn cứ đề nghị của sinh viên, bảng tổng hợp điểm và tổng hợp kết quả xét thực hiện Học phần tốt nghiệp của sinh viên các khóa;

Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp:

- Các sinh viên có đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp  theo Quy định về điều kiện làm học phần tốt nghiệp tại Quyết định số 3177/ QĐ-ĐHNT và đã đăng ký đề tài, lĩnh vực theo hướng dẫn tại Hệ thống https://eprofile.ftu.edu.vn, xem danh sách tại đây <<<<<<<

- Trong thời gian làm Khóa luận tốt nghiệp:

  • Sinh viên được phép học cải thiện 1 hoặc 1 số học phần với khối lượng không quá 3 (ba) tín chỉ của CTĐT đang viết KLTN.
  • Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa thêm 15 tín chỉ của chuyên ngành đào tạo thứ 2.

2. Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Thực tập tốt nghiệp:

- Các sinh viên có đủ điều kiện làm Thực tập tốt nghiệp  theo Quy định về điều kiện làm học phần tốt nghiệp tại Quyết định số 3177/ QĐ-ĐHNT và đã đăng ký thông tin theo hướng dẫn tại Hệ thống https://eprofile.ftu.edu.vn, xem danh sách tại đây <<<<<<<

- Sinh viên đủ điều kiện làm Thực tập tốt nghiệp được bố trí đồng thời học bổ sung 1 học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học (dành cho tất cả các đối tượng sinh viên)

- Trong thời gian làm Thực tập tốt nghiệp:

  • Sinh viên được phép học lại, học cải thiện hoặc học bổ sung các học phần chưa tích lũy để hoàn thiện CTĐT đang TTTN với với khối lượng không quá 3 (ba) tín chỉ.
  • Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa thêm 15 tín chỉ của chuyên ngành đào tạo thứ 2.

3. Đăng ký bổ sung và chỉnh sửa thông tin học phần tốt nghiệp thông qua hệ thống https://eprofile.ftu.edu.vn:

Từ ngày 21/8/2021 đến ngày 10h00 ngày 23/8/2021:

- Cho phép sinh viên đã được duyệt thực hiện học phần tốt nghiệp chỉnh sửa thông tin về đề tài, lĩnh vực của Khóa luận tốt nghiệp và thông tin về Thực tập tốt nghiệp.

- Cho phép sinh viên chưa đăng ký được đăng ký bổ sung thực hiện học phần tốt nghiệp.

4. Sinh viên kê khai và in phiếu đăng ký thông tin tốt nghiệp tại hệ thống http://khaosat.edu.vn:8888/, sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin đã kê khai. (Thông tin sinh viên kê khai sẽ được sử dụng để cấp bằng tốt nghiệp nếu đủ điều kiện).

Lưu ý:

- Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Khoa chuyên môn hoặc Phòng QLĐT để được hỗ trợ, giải quyết.

- Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí tính đến hết học kỳ I năm học 2021-2022 để được đưa vào danh sách xét tốt nghiệp.

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

12864164
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
5583
6957
27232
12814164
12540
184771
12864164

Địa chỉ IP: 44.212.99.248
2023-02-02