Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với SV hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh– đợt 2 năm 2021

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021, triển khai trong học kỳ I năm học 2021-2022, dành cho SV hệ chính quy các khoá tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.

 Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHNT về Quy định về điều kiện thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với SV hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương;

Căn cứ Kế hoạch và tiến độ giảng dạy, học tập năm học 2021-2022;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021, triển khai trong học kỳ I năm học 2021-2022, dành cho SV hệ chính quy các khoá tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh như sau:

1. Đối tượng thực hiện

Đối tượng thực hiện học phần tốt nghiệp theo thông báo này gồm SV đang học tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 3, Quyết định 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương. 

2. Thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp

2.1. Thời gian đăng ký làm học phần tốt nghiệp và phân công GVHD

- Từ ngày 01/7-15/7/2021: SV đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp và kê khai các thông tin lĩnh vực, đề tài, đề xuất tên giảng viên hướng dẫn, dự kiến tên đơn vị đến thực tập.

- Trước ngày 15/08/2021: Khoa chuyên môn công bố danh sách Giảng viên hướng dẫn, lĩnh vực nghiên cứu và các hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện học phần tốt nghiệp

Việc đăng ký đề tài, công bố danh sách GVHD, chấm và công bố điểm, đăng ký xét tốt nghiệp thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Hệ thống hỗ trợ đăng ký học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp tại địa chỉ https://eprofile.ftu.edu.vn.

2.2 Thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp: từ ngày 09/08 – 27/11/2021

- Làm khóa luận tốt nghiệp:                                          13 tuần (30/08 – 27/11/2021)

- Thực tập và viết báo cáo thu hoạch thực tập:      10 tuần (30/08 – 06/11/2021)

- Học học phần song hành:                                            13 tuần (09/08 – 06/10/2021)

(chi tiết các nội dung công việc xem phụ lục đính kèm kế hoạch này)

2.3. Thời gian dự kiến xét công nhận tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp:

- Trước ngày 10/01/2022: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Trước ngày 20/01/2022: Hội đồng xét tốt nghiệp nghiên cứu Hồ sơ, họp xét tốt nghiệp cho SV.

- Từ ngày 25/01/2022:     P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho SV.

- Trong tháng 03/2022:    P. QLĐT tổ chức Lễ tốt nghiệp và tổ chức cấp Bằng tốt nghiệp và Hồ sơ tốt nghiệp cho SV.

------------------------

Chi tiết nội dung Kế hoạch xem tại đây <<<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086926
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22294
20811
67342
14913663
262373
437141
15086926

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18