Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

QTR303 - Quản trị học (Management)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về kinh doanh và quản trị. Môn học tập trung vào các lý thuyết nền tảng của hoạt động quản trị và các chức năng quản trị như: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, tạo động lực cho nhân viên, và kiểm soát các hoạt động của tổ chức. Đồng thời, khuyến khích học viên áp dụng các khái niệm và kỹ năng quản trị vào thực tế để nâng cao hiểu biết về quản trị và trau dồi các kỹ năng quản lý học tập cũng như cuộc sống cá nhân. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

STT.

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Số giờ trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

Lý thuyết (thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1

Giới thiệu môn học 

3

0

0

0

1

2

Tổng quan về quản trị

3

0

0

6

1,8,9,10

3

Ra quyết định trong quản trị

3

0

0

6

3,8,9,10

4

Môi trường kinh doanh

3

0

0

6

2,8,9,10

5

Bài tập tình huống 1

Thi giữa kỳ 1 (QUIZ)

0

3

4.5

6

1,2,8,9,10

6

Chức năng hoạch định

3

0

0

9

4,8,9,10

7

Quản trị chiến lược

3

0

0

12

4,8,9,10

8

Bài tập tình huống 2

0

3

4.5

1.5

3,4,8,9,10

9

Chức năng tổ chức

3

0

0

6

5,8,9,10

10

Bài tập tình huống 3

Thi giữa kỳ 2

0

3

4.5

1.5

5,8,9,10

11

Động viên nhân viên

3

0

0

6

6,8,9,10

12

Chức năng lãnh đạo

3

0

0

6

6,8,9,10

13

Bài tập tình huống 4

Thi giữa kỳ 3

0

3

4.5

4.5

6,8,9,10

14

Chức năng kiểm soát

3

0

0

6

7,8,9,10

15

Thuyết trình/ Bài tập nhóm

0

3

4.5

6

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Tổng 

30

15

22.5

82.5

 

 

n cá nhân

o Độ dài: Từ: 1.500 từ, không kể danh mục tài liệu tham khảo.

o Ngày nộp hồ sơ: TBD

o Loại: Phân tích case study

Phân tích case study bằng cách sử dụng cấu trúc sau:

  1. Phân tích tình huống: bằng cách xác định các vấn đề chính. Xác định các vấn đề bằng cách sử dụng bằng chứng từ bài đọc với các lý thuyết và khái niệm
  2. Liên kết lý thuyết và thực hành với giải pháp: Phát triển một giải pháp cho các vấn đề. Biện minh cho giải pháp bằng bằng chứng, lý thuyết quản trị, cách tiếp cận, khái niệm và / hoặc mô hình.
  3. Đề xuất các chiến lược cụ thể để hoàn thành giải pháp đã đề xuất.

o Tiêu chí

o Phân tích tình huống: xác định các vấn đề chính và. Xác định các vấn đề bằng cách sử dụng bằng chứng từ vụ việc cộng với các lý thuyết và khái niệm

o Liên kết giữa lý thuyết và thực hành để giải quyết

o Đề xuất chiến lược và / hoặc giải pháp 

(ii) Nhiệm vụ 2: thuyết trình nhóm

o Loại: Bài thuyết trình nhóm

Phân tích case study bằng cách sử dụng cấu trúc sau:

  1. Phân tích tình huống: xác định các vấn đề chính. Xác định các vấn đề bằng cách sử dụng bằng chứng từ bài đọc cộng với các lý thuyết và khái niệm
  2. Liên kết lý thuyết và thực hành với giải pháp: Phát triển một giải pháp cho các vấn đề. Biện minh cho giải pháp bằng bằng chứng, lý thuyết quản lý, cách tiếp cận, khái niệm và / hoặc mô hình.
  3. Đề xuất các chiến lược cụ thể để hoàn thành giải pháp đã đề xuất.

o Thành viên nhóm

Vào đầu học kỳ, giảng viên sẽ phân bổ sinh viên vào một nhóm từ 4 đến 6 người được chọn ngẫu nhiên trong lớp.

- Tiêu chí: Rubric

+ Mô tả vấn đề và liên hệ với lý thuyết

+ Đề xuất phân tích

+ Kỹ năng thuyết trình 

+ Khả năng trả lời câu hỏi

+ Kỹ năng phản hồi (với tư cách là người nghe thuyết trình)

(iii) Nhiệm vụ 3

Nhiệm vụ: Trong một nhóm, sinh viên sẽ phải chuẩn bị một báo cáo bằng văn bản và trình bày nghiên cứu tình huống dài được giao của họ (Công ty tình huống đang gặp phải vấn đề được trình bày giải quyết một số vấn đề (chủ đề thuyết trình).

Sau đó, sinh viên sẽ phân tích giải thích vấn đề cụ thể này liên quan như thế nào đến khái niệm được đề cập trong khóa học, và cuối cùng xây dựng các khuyến nghị về cách giải quyết vấn đề.

Cấu trúc điển hình của một báo cáo phải như sau

  1. Giới thiệu ngắn gọn về tổ chức
  2. Mô tả chủ đề đã chọn
  3. Các vấn đề / vấn đề sau đó cần được xem xét và phân tích dưới dạng tài liệu rút ra từ các chủ đề được nghiên cứu như một phần của môn học này
  4. Thiết kế một biện pháp can thiệp (một chương trình thay đổi hoặc tập hợp các hoạt động và thủ tục sử dụng một số khía cạnh trong phân tích của bạn. Sự can thiệp phải nhằm giải quyết hoặc cải thiện tình hình

- Tiêu chí: Rubric

+ Mô tả vấn đề và liên hệ nó với lý thuyết

+ Đề xuất phân tích

+ Kỹ năng thuyết trình

+ Khả năng trả lời câu hỏi

+ Kỹ năng phản hồi (với tư cách là người nghe thuyết trình)

(iv) Kiểm tra cuối cùng:

- Hình thức: Kiểm tra viết

- Nội dung: tất cả các tài liệu có trong lịch trình của khóa học.

- Bài thi gồm hai phần:

- Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu): đúng - sai, trắc nghiệm (chiếm 40% tổng điểm)

- Tự luận: 2-3 câu hỏi (chiếm 60% tổng điểm)

- Tiêu chí:

+ Trả lời trắc nghiệm chính xác: 4 điểm

+ Bài văn rõ ràng, có cấu trúc tốt, đầy đủ thông tin: 6 điểm

Tổng: 10 điểm

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087686
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23054
20811
68102
14913663
263133
437141
15087686

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18