Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE401 - Kinh tế học vi mô 2 (Intermediate Microeconomics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Tiếp nối kiến thức đã được học trong Kinh tế vi mô 1, học phần Kinh tế vi mô 2 này cung cấp các kiến thức nâng cao hơn về cách thức vận hành của nền kinh tế thị trường, phản ứng của người tiêu dùng cũng như các hãng trên các cấu trúc thị trường khác nhau, nhấn mạnh vào chiến lược được người tiêu dùng và các hãng sử dụng để tối ưu hóa. Hơn nữa, học phần này cũng cung cấp thêm nội dung chưa được đề cập đến trong Kinh tế vi mô 1 là lựa chọn trong điều kiện rủi ro và cân bằng tổng thể.

Kết thúc học phần Kinh tế vi mô 2, người học có thể:

- Nắm vững các kiến thức nâng cao về cách thức vận hành của nền kinh tế thị trường, phản ứng của người tiêu dùng cũng như các hãng trên các cấu trúc thị trường khác nhau (thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền, thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường độc quyền tập đoàn).

- Nắm vững khái niệm, nội dung về lựa chọn trong điều kiện rủi ro và cân bằng tổng thể

- Lý giải và lượng hóa mối quan hệ giữa các biến số kinh tế qua các hàm số và đồ thị toán học

- Từ cơ sở lý luận đã nghiên cứu, áp dụng và lý giải được các hiện tượng kinh tế đang diễn ra trên thị trường.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Giới thiệu chung

3

0

1

5.5

8,10

2

Chương 2: Lý thuyết cầu

3

0

2

5.5

1,4,5,6,7,8

3

Chương 2: Lý thuyết cầu (tiếp)

3

0

2

5.5

1,4,5,6,7,8

4

Chương 2: Lý thuyết cầu (tiếp)

3

0

2

5.5

1,4,5,6,7,8

5

Chương 3: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

3

0

1

5.5

3,5,6,7,8

6

Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp

3

0

1

5.5

1,4,5,6,7,8

7

Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp (tiếp)

3

0

1

5.5

1,4,5,6,7,8

8

Chương 5: Cấu trúc thị trường

3

0

1

5.5

1,2,4,5,6,7,8

9

Chương 5: Cấu trúc thị trường (tiếp)

3

0

2

5.5

1,2,4,5,6,7,8

10

Chương 5: Cấu trúc thị trường (tiếp)

3

0

2

5.5

1,2,4,5,6,7,8

11

Chương 5: Cấu trúc thị trường (tiếp)

3

0

2

5.5

1,2,4,5,6,7,8

12

Ôn tập các  chương và thi giữa kỳ

3

0

0

5.5

1,2,3,4,6,9,10

13

Chương 6: Thị trường các yếu tố đầu vào

3

0

2.5

5.5

2,5,6,7,8

14

Chương 6: Thị trường các yếu tố đầu vào (tiếp)

3

0

2

5.5

2,5,6,7,8

15

Chương 7: Lý thuyết cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế và ôn tập

3

0

1

5.5

2,5,6,7,8

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh, trả lời câu hỏi trên lớp

Số lần có mặt trên lớp và tham gia vào bài học

9,10

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Bài kiểm tra giữa kỳ: Từ chương 1 đến hết chương 5

Kiểm tra tự luận (35-45 phút)

1,2,3,4, 9,10

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Tất cả các chương đã học

Bài kiểm tra Trắc nghiệm lý thuyết và bài tập tự luận (60-90 phút)

1,2,3, 4,5,6, 

9,10

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085580
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20948
20811
65996
14913663
261027
437141
15085580

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18