Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE407 - Kinh tế công cộng (Public Economics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Kinh tế công cộng (hoặc kinh tế học về khu vực công cộng hay kinh tế học về chính phủ) là môn khoa học kinh tế nghiên cứu và phân tích sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế thị trường thông qua các chính sách thuế và các chính sách tiêu dùng. Theo nghĩa rộng, kinh tế công cộng là khoa học nghiên cứu chính sách kinh tế, hay còn gọi là môn khoa học kinh tế về chính phủ nhằm mục đích sửa chữa các thất bại thị trường và giúp cho việc phân bổ phúc lợi xã hội công bằng hơn. Để làm như vậy, lý thuyết kinh tế vi mô được sử dụng để đánh giá liệu các thị trường tư nhân có thể hoạt động hiệu quả trong trường hợp không có sự can thiệp của chính phủ hay không. Kinh tế công cộng được xây dựng dựa trên lý thuyết về kinh tế phúc lợi và cuối cùng được sử dụng như một công cụ để nâng cao và phân bổ hợp lý phúc lợi xã hội. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, Bài tập lớn, Thực tế

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận

1

Chương 1: Chương 1: Tổng quan về vai trò kinh tế của chính phủ và đối tượng nghiên cứu của môn học

3

0

0

5.5


1, 2

2

Chương 2: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế

3

0

0

5.5


1,3,5,6

3

Chương 2: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế

 (tiếp)

3

0

0

5.51,3,5,6

4

Chương 2: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế

 (tiếp)

3

0

0

5.51,3,5,6

5

Chương 2: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế

 (tiếp)

3

0

0

5.51,3,5,6

6

Chương 2: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế

 (tiếp)

3

0

0

5.51,3,5,6

7

Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế

 (tiếp)

3

0

0

5.51,3,5,6

8

Chương 3: Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội (tiếp)

3

0

0

5.51,4,5,6

9

Chương 3: Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội (tiếp)

3

0

0

5.51,4,5,6

10

Chương 3: Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội (tiếp)

3

0

0

5.51,4,5,6

11

Kiểm tra giữa kỳ

3

 

0

5.5

 

12

Chương 5: Lựa chọn cộng (tiếp)

3

0

0

5.5

2,6

13

Chương 5: Lựa chọn cộng (tiếp)

3

0

7.5

5.5

2

14

Chương 6: Các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

3

0

7.5

5.51,6

15

Ôn tập- Tổng kết

3

0

7.5

5.5

 

Tổng cộng (giờ)

45

0

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Thái độ học tập của sinh viên

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

6

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Kiến thức các chương, phần

Kiểm tra ngắn, 30 phút

Kiểm tra giữa kỳ, 50 phút

Dựa trên đáp án và barem điểm. 

1, 2, 3, 4, 5, 6

30%

Tiểu luận

Kỹ năng trình bày, kiến thức lý luận và thực tiễn

Báo cáo nhóm thay cho kiểm tra giữa kỳ (hình thức cụ thể được thông báo từ đầu khóa học)

Kỹ năng trình bày,

Kiến thức lý luận và thực tiễn.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Đánh giá toàn bộ kiến thức của chương trình học. 

Bài kiểm tra lý thuyết Trắc nghiệm + tự luận (60’)

Dựa trên đáp án và barem điểm. 

1, 2, 3, 4, 5, 6

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088119
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23487
20811
68535
14913663
263566
437141
15088119

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18