Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE316 - Kinh tế học quốc tế 2 (International Economics 2)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế. Học phần này giải thích nguồn gốc và lợi ích của thương mại quốc tế thông qua các lý thuyết dựa trên mô hình Ricardo mở rộng, lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế với giả thiết chi phí cơ hội tăng, sự khác biệt trong sở thích thị hiếu, mô hình lực hấp dẫn, di chuyển quốc tế các nguồn lực, lý thuyết về các công ty đa quốc gia. Học phần này dành cho các sinh viên theo học chương trình cử nhân chuyên ngành kinh tế quốc tế và hoặc thạc sỹ về Kinh tế Quốc tế

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Nhập môn kinh tế quốc tế 2 

3

0

0

5,5

1

2

Chương 2: Mô hình Ricardo mở rộng

2.1. Mô hình Ricardian với N hàng hóa, N quốc gia

3

0

0

5,5

1,2,3

3

2.2. Mô hình Ricardo với sự tham gia của tiền tệ

3

0

2

5,5

1,2,3

4

Chương 3: Lý thuyết chuẩn về TMQT 

3.1. Chi phí cơ hội tăng và cân bằng trong nền kinh tế đóng

3

0

2

5,5

1,2,3

5

3.2. Lý thuyết chuẩn trong điều kiện thương mại tự do

3

0

2

5,5

1,2,4, 6

6

3.3.  Xây dựng đường cung, cầu và đường cong ngoại thương

3

0

2

5,5

1,2,4, 6

7

Chương 4: Mô hình lực hấp dẫn

4.1. Mô hình lực hấp dẫn trong thương mại quốc tế

3

0

2

5,5

1,2,4,6

8

4.1. Mô hình lực hấp dẫn trong du lịch quốc tế 

 + Thảo luận phân công thực hiện tiểu luận giữa kỳ 

3

0

0

5,5

5,7

9

Chương 5: Dịch chuyển quốc tế các yếu tố sản xuất 

5.1. Dịch chuyển lao động quốc tế 

3

0

2,5

5,5

1,2,4, 6

10

5.2. Dịch chuyển vốn quốc tế

3

0

2,5

5,5

1,2,4, 6

11

Chương 6: Thương mại nội ngành và các công ty đa quốc gia

6.1. Cạnh tranh không hoàn hảo và thương mại nội ngành

3

0

2,5

5,5

1,2,4, 6

12

6.2. Lý thuyết về định vị doanh nghiệp trong đầu tư quốc tế và các công ty đa quốc gia 

3

0

2,5

5,5

1,2,4, 6

13

Chương 7: Hệ thống tiền tệ và cán cân thanh toán quốc tế 7.1. Hệ thống tiền tệ quốc tế

3

0

2,5

5,5

1,2,4, 6

14

7.2. Cán cân thanh toán quốc tế

3

0

0

5,5

5,7

15

Ôn tập và thuyết trình của sinh viên 

3

0

0

5,5

5,7

Tổng cộng (giờ)

45

0

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

1,2,3,4

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

.

 

 

    

Tiểu luận

Đánh giá dựa trên tính cấp thiết, khoa học, đóng góp mới của bài làm

Báo cáo nhóm

1,2,5,7

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

 

Bài kiểm tra trắc nghiệm và/ hoặc tự luận (45’)

1, 4,5,7

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088234
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23602
20811
68650
14913663
263681
437141
15088234

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18