Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE440 - Các vấn đề phát triển đương đại (Contemporary Development Issues)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề kinh tế mà các nước đang phát triển đang đối mặt, đồng thời đưa ra một số mô hình phân tích, một số ngụ ý giải pháp cho các vấn đề đó.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Số tiết trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học có hướng dẫn

Lý thuyết

(thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1-2

Chương 1: Gia tăng dân số và phát triển

1.1. Vấn đề cơ bản: gia tăng dân số và chất lượng cuộc sống

1.2 Biến đổi dân số và nhân khẩu

1.3 Nguyên nhân và hậu quả của việc gia tăng dân số tại các nước đang phát triển

1.4 Một số đề xuất chính sách dân số

6

0

3

11

1,2,3

3-4

Chương 2: Đô thị hóa và di cư từ nông thôn ra thành thị

2.1. Tinh tế tiến thoái lưỡng nan của di cư và đô thị hóa

2.2 Khu vực phi chính thức ở đô thị

2.3 Di cư và phát triển

2.4 Lý thuyết kinh tế về di cư từ nông thôn ra thành thị

6

0

3

11

1,2,3,4,5,6

5-7

Chương 3: Giáo dục và y tế đối với phát triển

3.1 Vai trò quan trọng của giáo dục và y tế 

3.2 Đầu tư vào giáo dục và y tế: cách tiếp cận từ phát triển con người

3.3 Hệ thống giáo dục và phát triển

3.4 Đo lường và phân phối trong y tế

9

0

4,5

16,5

1,2,3,4,5,6

8-10

Chương 4: Chuyển dịch nông nghiệp và phát triển nông thôn

4.1 Cấu trúc nông nghiệp ở các nước đang phát triển

4.2 Kinh tế học về hành vi người nông dân và phát triển nông nghiệp

4.3 Các yêu cầu cơ bản đối với chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn

9

0

4,5

16,5

1,2,3

11-12

Chương 5: Môi trường và phát triển

5.1 Mô trường và phát triển: một số vấn đề cơ bản

5.2 Sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu 

5.3 Các mô hình kinh tế về các vấn đề môi trường

5.4 Những lựa chọn về chính sách đối với các nước phát triển và các nước đang phát triển

6

0

3

11

1,2,3,4,5,6

13-15

Chương 6: Vai trò của nhà nước, thị trường và xã hội dân sự

6.1 Lập kế hoạch phát triển

6.2 Những thất bại thị trường

6.3 Sự thất bại của chính phủ

6.4. Vai trò của xã hội dân sự đối với phát triển

9

0

4,5

16,5

1,2,3

Tổng cộng (giờ)

45

0

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh, trả lời câu hỏi trên lớp có thể ghi điểm thưởng và tích lũy để cộng vào điểm giữa kỳ và cuối kỳ với trọng số cộng vào điểm cuối kỳ bằng 50% cộng vào điểm giữa kỳ 

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học + trả lời câu hỏi ngay trên lớp

1,2,3

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Bài kiểm tra giữa kỳ có nội dung từ chương 1 đến chương 4 

Kiểm tra tự luận (45-90 phút)

1,2,3,4, 5,6

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Tất cả các chương đã học

Bài kiểm tra Trắc nghiệm lý thuyết và/hoặc câu hỏi ngắn và/hoặc bài tập tự luận (50-60 phút)

1,2,3,4, 5,6

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085149
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20517
20811
65565
14913663
260596
437141
15085149

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18