Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE418 - Dự báo trong kinh tế và kinh doanh

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Môn học này được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, phương pháp và công cụ dự báo kinh tế và kinh doanh, chẳng hạn như: mô hình dự báo đơn giản, mô hình dự báo bằng phương pháp phân tích chuỗi thời gian, các mô hình dự báo ARIMA và mô hình VAR. Trong học phần này, sinh viên có nhiều thời gian thực hành dự báo cho các chuỗi thời gian sử dụng các phần mềm thống kê thông dụng, hiện đại. Sau khóa học, sinh viên không chỉ hiểu và sử dụng được các công cụ dự báo trong kinh tế và kinh doanh mà còn có thể nắm vững được cách thức phân tích, đánh giá, dự báo hoạt động của các tổ chức trong nền kinh tế từ đó có thể hiểu được cách thức để một nhà quản lý đưa ra các quyết định, chính sách đúng đắn.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung 

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Giới thiệu về dự báo và số liệu chuỗi thời gian

3

0

0

6

1, 6

2

Chương 1: Giới thiệu về dự báo và số liệu chuỗi thời gian (tiếp)

3

0

1

6

1, 5, 6

3

Chương 2: Mô hình dự báo giản đơn

3

0

0

6

1, 5, 6

4

Chương 2: Mô hình dự báo giản đơn (tiếp)

3

0

2

6

3, 4, 5, 6

5

Chương 2: Mô hình dự báo giản đơn (tiếp)

3

0

3

4.5

1, 2, 3, 4, 6

6

Chương 3: Dự báo bằng phương pháp phân tích

3

0

2

6

1, 2, 5, 6

7

Chương 3: Dự báo bằng phương pháp phân tích (tiếp)

3

0

3

4.5

3, 4, 5, 6

8

Chương 4: Dự báo bằng mô hình ARIMA

3

0

0

6

1, 2, 5, 6

9

Chương 4: Dự báo bằng mô hình ARIMA

(tiếp)

3

0

1.5

6

3, 4, 5, 6

10

Chương 4: Dự báo bằng mô hình ARIMA

(tiếp)

3

0

3

4.5

1, 2, 3, 4, 5, 6

11

Chương 5: Dự báo bằng mô hình VAR

3

0

0

6

1, 2, 5, 6

12

Chương 5: Dự báo bằng mô hình VAR (tiếp)

3

0

3

4.5

1, 2, 5, 6

13

Chương 5: Dự báo bằng mô hình VAR (tiếp)

3

0

0

6

3, 4, 5, 6

14

Chương 5: Dự báo bằng mô hình VAR (tiếp)

3

0

2

4.5

3, 4, 5, 6

15

Ôn tập

3

0

2

6

1, 2, 3, 4, 5, 6

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 • Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp
 • Trả lời các câu hỏi, bài tập, đóng góp vào bài giảng
 • Số lần có mặt trên lớp và tham gia vào bài học
 • Làm đầy đủ bài tập được giao

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

10%

Báo cáo nhóm

 • Khả năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một vấn đề cụ thể
 • Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi
 • Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế 
 • Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng.
 • Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

1, 2, 3, 4, 5, 6

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong 60 phút

Các vấn đề đã được học

 • Trả lời chính xác câu hỏi trắc nghiệm
 • Trả lời đúng và đầy đủ các câu hỏi tự luận

1, 2, 3, 4, 5, 6

60%

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088922
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
24290
20811
69338
14913663
264369
437141
15088922

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18