Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE504 - Thực tập giữa khóa (Midterm Internship)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần Thực tập giữa khóa (TTGK) là quá trình giúp sinh viên thể hiện khả năng vận dụng lý thuyết vào phân tích một vấn đề cụ thể có ý nghĩa thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong chuyên ngành đào tạo Kinh tế quốc tế. Ngoài ra, thực hiện Học phần TTGK còn giúp sinh viên hoàn thiện phương pháp luận, phương pháp phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề thực tiễn tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp một cách khoa học. Đây cũng là cơ hội giúp sinh viên hiểu hơn về thị trường lao động, kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, từ đó định hướng rõ hơn về nghề nghiệp và có được lợi thế trong quá trình tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Thứ tự

Nhiệm vụ

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào CLO

(5)

Lý thuyết

(1)

Đi thực tập và thảo luận với GV và người HD ở nơi thực tập

(2)

Viết thu hoạch TTGK

(3)

Tự tra cứu và đọc tài liệu có hướng dẫn

(4)

1

Làm quen, tìm hiểu công việc của phòng, ban liên quan đến chủ đề thực tập 

0

15

7.5


1

8,9

2

Tìm hiểu chủ đề nghiên cứu, tư vấn với người hướng dẫn thực tập và thống nhất với giáo viên hướng dẫn

0

12

7.5

2

1,2,3,4,5,6,7

3

Lập đề cương báo cáo, thu thập dữ liệu 

0

8

7.5

2

7,8,9

4

Xử lý dữ liệu

0

8

7.5

2

3,4,5,6,7

5

Phân tích thực trạng

0

8

7.5

2

3,4,5,6,7

6

Viết báo cáo TTGK

0

8

7.5

2

1,2,3,8,9

7

Trao đổi với giáo viên hướng dẫn khoa học và người hướng dẫn thực tập để chỉnh sửa báo cáo

0

8

7.5

2

4,5,6,7,8,9

8

Hoàn thiện Báo cáo

0

8

7.5

2

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Tổng cộng (giờ)

0

75

60

15

 

3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

- Hình thức: Báo cáo được trình bày trên giấy A4; cỡ chữ: 13; font: Times New Roman; lề trên, dưới, trái, phải: 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; 1.5 dòng.

- Nội dung

Nội dung

Điếm tối đa

Tỷ trọng

  • Nhận xét của Đơn vị thực tập

2

20%

  • Chuyên cần, ý thức trong thực hiện báo cáo

2

20%

  • Hình thức của BCTTGK

1

10%

  • Nội dung

5

50%

Xác định mục tiêu nghiên cứu và đối tượng, phạm vi nghiên cứu rõ ràng

1

 

Kết cấu các nội dung của chương logic, chặt chẽ, có tính kết nối

1

 

Số liệu và nội dung thực tế tại đơn vị được cập nhật, số liệu tin cậy, các đánh giá, phân tích xác đáng

2.5

 

Tài liệu tham khảo phong phú và được trích dẫn đúng quy định

0.5

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088443
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23811
20811
68859
14913663
263890
437141
15088443

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18