Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE209 - Thiết kế và phân tích dữ liệu khảo sát (Survey Design and Data Analysis)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp. Sinh viên sẽ được giới thiệu ý nghĩa và lợi ích của việc sử dụng dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu định lượng cho các lĩnh vực kinh tế xã hội cụ thể, có thể là kinh tế hành vi, quản trị, quản lý, kinh doanh, marketing, v.v.  gắn với chuyên ngành Kinh tế quốc tế. 

Học phần nhằm hướng dẫn sinh viên thực hành thiết kế bảng hỏi, thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu thu được. Để thực hiện khảo sát trực tuyến, sinh viên sẽ được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một vài công cụ thiết kế bảng hỏi trực tuyến như Google form (miễn phí) hay Qualtrics, Survey Monkey (bản dùng thử đầy đủ chức năng 30 ngày hoặc bản dùng thử miễn phí có giới hạn số câu hỏi khảo sát).

Học phần cũng nhằm hướng dẫn sinh viên phân tích, đánh giá dữ liệu sơ cấp, vận dụng các mô hình kinh tế/kinh tế lượng để phân tích dữ liệu và viết báo cáo trả lời câu hỏi nghiên cứu. Về phân tích số liệu, sinh viên sẽ được giới thiệu và hướng dẫn dùng các chức năng phù hợp trong Excel, R (là hai phần mềm miễn phí), hoặc những phần mềm thống kê phù hợp nhất cho từng loại câu hỏi trong bảng hỏi, như SPSS Amos, Stata, SmartPLS (bản dùng thử cho sinh viên).

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào CLO

(5)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học có hướng dẫn

(4)

1

Chương 1: Giới thiệu chung về thiết kế khảo sát và phân tích dữ liệu khảo sát 

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2

2

Chương 1: Giới thiệu chung về thiết kế khảo sát và phân tích dữ liệu khảo sát (tiếp)

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO6

3

Chương 2: Xây dựng bảng hỏi (tiếp)

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO6

4

Chương 2: Xây dựng bảng hỏi (tiếp)

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3 

5

Chương 2: Xây dựng bảng hỏi (tiếp)

3

0

0

5.5

CLO3, CLO4, CLO5

6

Chương 2: Xây dựng bảng hỏi (tiếp)

3

0

5

5.5

CLO1, CLO2, CLO3, CLO6

7

Chương 2: Xây dựng bảng hỏi (tiếp)

3

0

0

5.5

CLO3, CLO4, CLO5, CLO6


8

Chương 3: Xử lý dữ liệu khảo sát 

3

0

0

5.5

CLO2, CLO4, CLO5, CLO6

9

Chương 3: Xử lý dữ liệu khảo sát (tiếp)

3

0

5

5.5

CLO1, CLO2, CLO4, CLO5

10

Chương 4: Phân tích dữ liệu khảo sát 

3

0

0

5.5

CLO2, CLO4, CLO5, CLO6

11

Chương 4: Phân tích dữ liệu khảo sát (tiếp)

3

0

0

5.5

CLO2, CLO4, CLO5, CLO6

12

Chương 4: Phân tích dữ liệu khảo sát (tiếp) 

3

0

5

5.5

CLO1, CLO2, CLO3, CLO6

13

Chương 4: Phân tích dữ liệu khảo sát (tiếp)

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3, CLO6

14

Chương 4: Phân tích dữ liệu khảo sát (tiếp)

3

0

0

5.5

CLO2, CLO4, CLO5, CLO6

15

Chương 4: Phân tích dữ liệu khảo sát (tiếp) và ôn tổng hợp

3

0

7.5

5.5

CLO1, CLO2, CLO6

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

- Điểm danh 

- Tham gia phát biểu xây dựng bài

- Quiz trên lớp

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học + trả lời quiz trên lớp 

 

1,2,6

 

10%

Kiểm tra quá trình

Bài tập nhóm

Hình thức: Thực hành thiết kế bảng khảo sát online và bảng khảo sát giấy 

Nội dung: Thiết kế bảng khảo sát online (sử dụng google form, Qualtrics, hoặc Survey monkey) và bảng khảo sát giấy, thu dữ liệu chuẩn bị cho bài giữa kỳ

+ Xác định câu hỏi nghiên cứu rõ ràng, hợp lí, khả thi (2 điểm)

+ Xây dựng bộ câu hỏi và thang đo phù hợp (3 điểm)

+ Bảng khảo sát giấy sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, format rõ ràng (1 điểm)

+ Bảng khảo sát online trình bày rõ ràng, thống nhất với bảng khảo sát giấy về cả nội dung và hình thức trình bày, khai thác hầu hết các chức năng của các kênh khảo sát online (2 điểm)

+ Thu được ít nhất 50 phiếu trả lời đầy đủ (2 điểm) 

Tổng: 10 điểm

 

2, 3, 4, 5, 6

    10%

Tiểu luận

  • Giữa kỳ - Báo cáo nhóm
  • Hình thức: Báo cáo từ 20 - 25 trang A4
  • Nội dung: Trình bày kết quả thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp đã học.

 

+ Báo cáo gồm đầy đủ những nội dung chín (1 điểm)

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi           (2 điểm) 

+ Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế (4 điểm)

+ Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú (1 điểm)

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng quy định (1 điểm)

+ Sáng tạo trong cách trình bày (1 điểm)

Tổng: 10 điểm

3, 4, 5, 6

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

  • Hình thức: Thi viết
  • Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu
  • Đề thi bao gồm cả loại câu tự luận và loại câu bán trắc nghiệm (có giải thích đúng, sai) trong thời gian 60 phút.

Bài kiểm tra lý thuyết Trắc nghiệm + tự luận (60’)

1, 2, 6

50%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15084691
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20059
20811
65107
14913663
260138
437141
15084691

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18