Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE326 - Toàn cầu hóa kinh tế (Globalization)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN: 

Đây là môn học về các vấn đề kinh tế toàn cầu và các giải pháp tiềm tàng. Môn học này thảo luận về các khái niệm kinh tế có thể được áp dụng để giúp chúng ta hiểu những vấn đề phức tạp trong nền kinh tế toàn cầu. Bao gồm các tác động của bảo vệ đối với việc làm và tiền lương, môi trường và các vấn đề liên quan đến các công ty đa quốc gia, nhập cư, và cạnh tranh quốc tế. Môn học tìm hiểu về chủ nghĩa đa đương và chủ nghĩa khu vực. Nó cũng sẽ xem xét vai trò của WTO và xem xét các vấn đề liên quan đến sự xuất hiện của Trung Quốc. Môn học tìm hiểu các mức độ hội nhập kinh tế khu vực và các đặc điểm của từng cấp độ. Mục tiêu của môn học này là để cho sinh viên nhận thức về những vấn đề hiện tại và một khuôn khổ để suy nghĩ về các vấn đề kinh tế toàn cầu.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào CLO

Số tiết trên lớp

Tiểu luận, 
bài tập lớn, thực tế 

Tự học có 
hướng dẫn

Lý thuyết

Thực hành /

Thảo luận

1

Chương 1: Giới thiệu chung Toàn Cầu Hóa

3

0

1.5

5.5

1,2,3,5

2

Chương 1: Giới thiệu chung Toàn Cầu Hóa

3

0

1.5

5.5

1,2,3,5

3

Chương 1: Giới thiệu Toàn cầu hóa kinh tế;

3

0

1.5

5.5

1,2,3,5

4

Chương 1: Giới thiệu Toàn cầu hóa kinh tế;

3

0

1.5

5.5

1,2,3,5

5

Chương 1: Giới thiệu Toàn cầu hóa kinh tế;

Chương 2: Thương mại đa phương và WTO

3

0

1.5

5.5

1,2,3,5

6

Chương 2: Thương mại đa phương và WTO

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,5

7

Chương 2: Thương mại đa phương và WTO

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,5

8

Chương 2: Thương mại đa phương và WTO

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,5

9

Chương 2: Thương mại đa phương và WTO

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,5

10

Chương 2: Thương mại đa phương và WTO

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,5

11

Chương 2: Thương mại đa phương và WTO; Chương 3: Kinh tế khu vực

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,5

12

Chương 3: Liên kết Kinh tế quốc tế

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,5

13

Chương 3: Liên kết Kinh tế quốc tế

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,5

14

Chương 3: Liên kết Kinh tế quốc tế

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,5

15

Chương 3: Liên kết Kinh tế quốc tế

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,5

Tổng cộng (tiết)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số


Đánh giá  quá trình


Chuyên cần

Điểm danh

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học


1,2,3,4


10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

.

   

    

Tiểu luận

Đánh giá dựa trên tính cấp thiết, khoa học, đóng góp mới của bài làm

Báo cáo nhóm

1,2,5,7

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

 

Bài kiểm tra trắc nghiệm và/ hoặc tự luận (45’)

1, 4,5,7

60%

     

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087367
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22735
20811
67783
14913663
262814
437141
15087367

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18