Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE420 - Thương mại và Môi trường (Trade and Environment)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

   Học phần Thương mại và Môi trường nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về mối quan hệ tác động qua lại của Thương mại và Môi trường. Ngoài ra, thông qua môn học, sinh viên sẽ nắm được bản chất của các công cụ quản lý thương mại và quản lý môi trường, cách thức mà các chính sách thương mại tác động đến môi trường và chính sách môi trường ảnh hưởng đến thương mại như thế nào. Môn học cũng giúp sinh viên hiểu được các quy định về môi trường trong hệ thống thương mại  quốc tế, từ đó có thể nhìn nhận đánh giá được tầm quan trọng của việc hoàn thiện chính sách xuất nhập khẩu theo hướng bảo vệ môi trường. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Bài mở đầu : Giới thiệu môn học Thương mại và Môi trường 

-Các khái niệm liên quan đến Thương mại và Môi trường

-Xu thế toàn cầu hiện nay

-Các quan điểm khác nhau về mối quan hệ Thương mại- Môi trường

5

0

0

  2.5

1,9

2

Chương 1: Mối quan hệ giữa Thương mại và Môi trường
1.1.Ảnh hưởng của Thương mại đến Môi trường
1.2. Đường Kuznets Môi trường - EKC

4

0

0

4

1,9

3

Chương 1: Mối quan hệ giữa Thương mại và Môi trường (tiếp)
1.3 Phân tích kinh tế về Thương mại và Môi trường

4

0

0

4

1,9

4

Chương  2: Chính sách Môi trường
2.1. Cách tiếp cận chính sách Môi trường và các công cụ
2.2. Các tiêu chí đánh giá công cụ chính sách Môi trường

4

0

0

4

2,9

5

Chương 2 : Chính sách Môi trường (tiếp)

2.3 Chính sách Môi trường và năng lực cạnh tranh

4

0

0

4

2,9

6

Chương 3: Chính sách Thương mại

3.1. Cách tiếp cận và công cụ chính sách Thương mại

4

0

0

4

2,9

7

Chương 3: Chính sách Thương mại (tiếp)
3.2. Vấn đề khi chính sách Môi trường được sử dụng thay thế cho chính sách Thương mại

4

0

0

4

2,9

8

Chương 4: Thương mại và Môi trường tại các quốc gia đang phát triển

4.1. Quốc gia đang phát triển với những vấn đề Thương mại và Môi trường
4.2 Những thay đổi trong tình hình các quốc gia đang phát triển

Thi giữa kỳ

4

0

0

4

1,2,3,4,5,6,9,10

9

Chương 4: Thương mại và Môi trường tại các quốc gia đang phát triển (tiếp)
4.3. Các biện pháp ưu đãi đối với quốc gia đang phát triển

4

0

0

4

3,9

10

Chương 5: Vấn đề Thương mại và Môi trường trong một số lĩnh vực

5.1. Ảnh hưởng của RoSH và REACH đến ngành chế tạo tại Châu Á thông qua chuỗi cung ứng
5.2 Những vấn đề của các nước đang phát triển trong thương mại thực phẩm

4

0

0

4

4,9

11

Chương 6: Thương mại và môi trường tại Việt Nam và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

6.1. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 
6.2. Tác động của tự do hóa thương mại đến môi trường ở Việt Nam
6.3. Quan hệ Thương mại Việt Nam- EU

4

0

0

4

4,9

12

Bài tập nhóm (thuyết trình)

0

0

6

10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

13

Bài tập nhóm (thuyết trình)

0

0

5.5

10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

14

Bài tập nhóm (thuyết trình)

0

0

5.5

10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

15

Bài tập nhóm (thuyết trình)

0

0

5,5

10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Tổng cộng (giờ)

  45

0

22.5

     82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Tự chủ và tự chịu trách nhiệm với việc đi học

Điểm danh số lần có mặt trên lớp (8%) + tham gia vào bài học (2%). 

 

9,10

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

 

Kiểm tra ngắn, 30 phút. SV cần nhớ, hiểu, vận dụng được nội dung từ chương 1-chương 3 để trả lời câu hỏi

1,2,3,4,5,6,9,10

    10%

Tiểu luận

Báo cáo nội dung theo chủ đề được yêu cầu

SV cần vận dụng kiến thức học được trong mỗi buổi học để phân tích và đánh giá bối cảnh thực tế để tóm tắt báo cáo theo chủ đề và trả lời câu hỏi liên quan từ các nhóm khác và từ giảng viên.

1,2,3,4,5,6,7,8

    20%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

 

Bài kiểm tra lý thuyết Trắc nghiệm + tự luận (60’). SV cần nhớ, hiểu, vận dụng được nội dung từ chương 1-chương 6. 

1,2,3,4,5,6,9,10

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088054
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23422
20811
68470
14913663
263501
437141
15088054

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18