Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE202 - Kinh tế vi mô 1 (Principles Microeconomics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để nghiên cứu hành vi của các cá nhân, các doanh nghiệp và chính phủ trong điều kiện tài nguyên là khan hiếm.  Từ đó giúp lý giải và lượng hóa mối quan hệ giữa các biến số kinh tế, đồng thời giúp xây dựng cách thức ra quyết định sản xuất và tiêu dùng một cách tối ưu cho các chủ thể trong nền kinh tế.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Giới thiệu chung

3

0

0

5.5

1,5,6

2

Chương 2: Cung và Cầu

3

0

1.5

5.5

2,3,4,7,8

3

Chương 2: Cung và Cầu (tiếp)

3

0

1.5

5.5

2,3,4,7,8

4

Chương 2: Cung và Cầu

3

0

1.5

5.5

2,3,4,7,8

5

Chương 3: Hệ số co giãn

3

0

2.5

5.5

2,3,4,7,8

6

Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

3

0

1.5

5.5

2,3,4,6,7,8

7

Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng (tiếp)

3

0

2.5

5.5

2,3,4,6,7,8

8

Chương 5: Lý thuyết hành vi người sản xuất

3

0

0

5.5

2,3,4,6,7,8

9

Chương 5: Lý thuyết hành vi người sản xuất (tiếp)

3

0

2

5.5

2,3,4,6,7,8

10

Ôn tập chương 5 + Thi giữa kỳ

3

0

0

5.5

1,2,3,4,6,9,10

11

Chương 6: Cạnh tranh và độc quyền

3

0

2

5.5

2,4,7,8

12

Chương 6: Cạnh tranh và độc quyền (tiếp)

3

0

2

5.5

2,4,7,8

13

Chương 6: Cạnh tranh và độc quyền (tiếp)

3

0

2

5.5

2,4,7,8

14

Chương 7: Thị trường sức lao động

3

0

2

5.5

2,4,7,8

15

Chương 8: Sự trục trặc của thị trường và vai trò của chính phủ

3

0

1.5

5.5

2,4,7,8

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh, trả lời câu hỏi trên lớp

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

9,10

 

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Bài kiểm tra giữa kỳ: Từ chương 1 đến hết chương 5

Kiểm tra tự luận (35-45 phút)

1,2,3,4, 9, 10

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Tất cả các chương đã học

Bài kiểm tra Trắc nghiệm lý thuyết +bài tập tự luận (50-60 phút)

1,2, 3, 4,5,6, 

9,10

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086346
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21714
20811
66762
14913663
261793
437141
15086346

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18