Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE218 - Kinh tế lượng 1

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng các mô hình nghiên cứu định lượng để nghiên cứu, phân tích các vấn đề kinh tế, xã hội. Học xong học phần này, sinh viên có thể nắm vững được các bước trong quy trình thực hiện nghiên cứu sử dụng mô hình định lượng như xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính, tìm kiếm số liệu, ước lượng mô hình, kiểm định giả thuyết thống kê, diễn giải kết quả ước lượng, đưa ra dự báo dựa trên kết quả hồi qui, đưa ra các gợi ý chính sách dựa trên kết quả ước lượng. Học phần này cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm thống kê để phân tích mô tả thống kê cũng như ước lượng các mô hình hồi qui.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn   


(4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Giới thiệu về Kinh tế lượng

3

0

0

7

1

2

Chương 1: Phân tích hồi quy

3

0

0

7

1

3

Chương 2: Mô hình hồi quy tuyến tính 2 biến

3

0

0

7

1

4

Chương 2 (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,4

5

Chương 2 (tiếp)

3

0

5.5

2.5

1,2,3,4

6

Chương 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến

3

0

0

7

1,3

7

Chương 3 (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,4,5,6

8

Chương 3 (tiếp)

3

0

5.5

2.5

1,2,3,4,5,6

9

Chương 4: Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy

3

0

0

7

1,2,3,4,5,6

10

Chương 4 (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,4,5,6

11

Chương 4 (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,4,5,6

12

Chương 4 (tiếp)

3

0

5.5

2.5

1,2,3,4,5,6

13

Thuyết trình

3

0

0

2.5

1,2,3,4,5,6

14

Thuyết trình

3

0

0

2.5

1,2,3,4,5,6

15

Ôn tập

3

0

6

7

1,2,3,4,5,6

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp

- Trả lời các câu hỏi, bài tập, đóng góp vào bài giảng

- Số lần có mặt trên lớp và tham gia vào bài học

- Làm đầy đủ bài tập được giao

1,2,3,4,5,6

 

10%

Tiểu luận

Tiểu luận từ 10-15 trang A4

- Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi          

- Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế    

-Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng

- Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

1,2,3,4,5,6

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong 60 phút

- Hình thức: Thi viết

- Nội dung: Các vấn đề đã được học

- Trả lời rõ ràng, chính xác câu hỏi tự luận

- Trả lời rõ ràng, chính xác câu hỏi trắc nghiệm

1,2,3,4,5,6,7,8

60%

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087524
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22892
20811
67940
14913663
262971
437141
15087524

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18