Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE318 - Kinh tế lượng 2

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức, phương pháp và công cụ của kinh tế lượng nâng cao như: cách thức nhận biết và khắc phục khuyết tật của mô hình hồi qui, phân tích hồi qui đa biến với biến số định tính, phương pháp phân tích với số liệu mảng. Sau học phần này, sinh viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để lựa chọn và áp dụng các mô hình định lượng phù hợp trong phân tích dữ liệu liên quan đến lĩnh vực kinh tế và xã hội. Học phần này cũng giúp sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng sử dụng phần mềm thống kê với các dạng mô hình định lượng khác nhau trong phân tích dữ liệu bảng.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung 

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Đa cộng tuyến

3

0

1.5

5.5

1

2

Chương 1: Đa cộng tuyến (tiếp)

3

0

1.5

5.5

3, 4, 5, 6, 7

3

Chương 2: Phương sai sai số thay đổi

3

0

1.5

5.5

1

4

Chương 2: Phương sai sai số thay đổi (tiếp)

3

0

1.5

5.5

3, 4, 5, 6, 7

5

Chương 3: Tự tương quan 

3

0

1.5

5.5

1

6

Chương 3: Tự tương quan (tiếp)

3

0

1.5

5.5

3, 4, 5, 6, 7

7

Chương 4: Hồi quy với biến giả 

3

0

1.5

5.5

1

8

Chương 4: Hồi quy với biến giả (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1

9

Chương 4: Hồi quy với biến giả (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1

10

Chương 4: Hồi quy với biến giả (tiếp)

3

0

1.5

5.5

3, 4, 5, 6, 7

11

Chương 5: Phân tích dữ liệu mảng 

3

0

1.5

5.5

2

12

Chương 5: Phân tích dữ liệu mảng (tiếp)

3

0

1.5

5.5

2

13

Chương 5: Phân tích dữ liệu mảng (tiếp)

3

0

1.5

5.5

2

14

Chương 5: Phân tích dữ liệu mảng (tiếp)

3

0

1.5

5.5

3, 4, 5, 6, 7

15

Ôn tập

3

0

1.5

5.5

6, 7

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp

- Trả lời các câu hỏi, bài tập, đóng góp vào bài giảng

- Số lần có mặt trên lớp và tham gia vào bài học

- Làm đầy đủ bài tập được giao

6, 7

 

10%

Tiểu luận

Tiểu luận từ 10-20 trang A4

- Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi          

- Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế      

-Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng

- Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong 60 phút

- Hình thức: Thi viết

- Nội dung: Các vấn đề đã được học

- Trả lời rõ ràng, chính xác câu hỏi tự luận

- Trả lời rõ ràng, chính xác câu hỏi trắc nghiệm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

60%

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086728
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22096
20811
67144
14913663
262175
437141
15086728

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18