Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE321 - Kinh tế Du lịch (Tourism Economics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần Kinh tế Du lịch nhằm:

    • Trang bị cho sinh viên các khái niệm và lý thuyết kinh tế cơ bản cần thiết trong nghiên cứu, phân tích và đánh giá ngành du lịch, và 

 

  • Giúp sinh viên nắm được cơ cấu, tổ chức ngành du lịch và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngành du lịch.
  • Kết thúc học phần sinh viên sẽ hiểu được bản chất kinh tế của sự tồn tại và phát triển của ngành du lịch, phân tích được ảnh hưởng của ngành du lịch đối với nền kinh tế cũng như ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và phi kinh tế đối với sự phát triển của ngành du lịch thông qua các công cụ và lý thuyết kinh tế có liên quan. Đồng thời sinh viên sẽ hiểu được một số cách thức phát triển ngành du lịch đem lại hiệu quả cho xã hội. Các kết quả này sẽ được thể hiện thông qua bài tập nghiên cứu theo nhóm của sinh viên.


2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

Buổi

Nội dung

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào CLO

(5)

Lý thuyết

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học có hướng dẫn

(4)

1

Bài 1. Các vấn đề lý luận về du lịch và kinh tế du lịch

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

2

Bài 2: Môi trường ngành du lịch

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

3

Bài 3: Sản phẩm ngành du lịch

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

4

Bài 4: Cầu du lịch

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

5

Bài 5: Cung du lịch

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

6

Bài 6: Khung lý thuyết và xây dựng bảng điều tra cung, cầu du lịch

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

7

Bài 7: Vấn đề giá trong ngành du lịch

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

8

Bài 8: Tính thời vụ và chất lượng du lịch

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

9

Bài 9: Thị trường du lịch

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

10

Bài 10: Kinh doanh du lịch

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

11

Bài 11: Hiệu quả kinh tế của ngành du lịch

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

12

Bài tập nhóm: Các vấn đề lý thuyết và thực tiễn

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

13

Bài tập nhóm: Các vấn đề lý thuyết và thực tiễn

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

14

Bài tập nhóm: Các vấn đề lý thuyết và thực tiễn

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

15

Ôn tập

3

0

1,5

5,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Tổng cộng (giờ)

45

0

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

Chuyên cần

Sự chuyên cần, tích cực của người học

Số lần có mặt trên lớp + Tích cực tham gia vào bài học

1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

10%

Tiểu luận/ Kiểm tra giữa kỳ

Kiến thức và kỹ năng của học phần theo tiến độ học tập

Tiểu luận/ Bài kiểm tra giữa kỳ

1,2,3,4,5,6,7,8,9

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Kiến thức tổng hợp của học phần

Trắc nghiệm + tự luận

1,2,3,4,5,6,7,8,9

60%

 

 

Tổng:

 

100%

 

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086893
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22261
20811
67309
14913663
262340
437141
15086893

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18