Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE410 - Tăng trưởng và phát triển (Growth and Development)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản trong chủ đề tăng trưởng và phát triển khi sinh viên được học các lý thuyết về tăng trưởng cũng như nghiên cứu các bằng chứng thực tiễn về phát triển tại các nước trên thế giới. Hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình phát triển sẽ hỗ trợ nhận thức của sinh viên về các chính sách phát triển. Trọng tâm của môn học là giải thích làm thế nào mà tăng trưởng kinh tế dẫn tới sự phát triển của một quốc gia trong những trường hợp cụ thể. Khóa học yêu cầu sinh viên phải có kiến thức nền tảng của hai môn Kinh tế vĩ mô 2 và Kinh tế phát triển để trả lời câu hỏi và làm bài tập

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế: từ lý thuyết ngoại sinh đến nội sinh

3

0

1.5

5.5

1,2,3

2

Chương 1: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế: từ lý thuyết ngoại sinh đến nội sinh (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1,2,3

3

Chương 1: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế: từ lý thuyết ngoại sinh đến nội sinh (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1,2,3

4

Chương 1: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế: từ lý thuyết ngoại sinh đến nội sinh (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1,2,3

5

Chương 2 Tăng trưởng kinh tế và phát triển: lý thuyết và thực tiễn

3

0

1.5

5.5

4,5,6

6

Chương 2 Tăng trưởng kinh tế và phát triển: lý thuyết và thực tiễn (tiếp)

3

0

1.5

5.5

4,5,6

7

Chương 2 Tăng trưởng kinh tế và phát triển: lý thuyết và thực tiễn (tiếp)

3

0

1.5

5.5

4,5,6

8

Chương 2 Tăng trưởng kinh tế và phát triển: lý thuyết và thực tiễn (tiếp)

3

0

1.5

5.5

4,5,6

9

Chương 2 Tăng trưởng kinh tế và phát triển: lý thuyết và thực tiễn (tiếp)

3

0

1.5

5.5

4,5,6

10

Chương 3 Chính sách thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

3

0

1.5

5.5

4,5,6

11

Chương 3 Chính sách thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế (tiếp)

3

0

1.5

5.5

4,5,6

12

Chương 3 Chính sách thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế (tiếp)

3

0

1.5

5.5

4,5,6

13

Thuyết trình

3

0

1.5

5.5

4,5,6,8,9

14

Thuyết trình

3

0

1.5

5.5

4,5,6,8,9

15

Thuyết trình

3

0

1.5

5.5

4,5,6,8,9

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh, trả lời câu hỏi trên lớp

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

8,9

 

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Kiến thức từ chương 1 đến chương 3

Thuyết trình các chủ đề liên quan đến tăng trưởng và phát triển. Tiêu chí đánh giá: dựa trên chất lượng bài thuyết trình

1,2,3,4,5,6,7

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Tất cả các chương đã học

Bài kiểm tra Trắc nghiệm lý thuyết kết hợp tự luận (60 phút)

1,2,3,4,5,6,7

60%

 

 

 

Tổng:

100% 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085506
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20874
20811
65922
14913663
260953
437141
15085506

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18