Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE421 - Thương mại và Phát triển (Trade and Development)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần Thương mại và Phát triển cung cấp cho sinh viên những kiến thức và những minh chứng thực tiễn về mối quan hệ giữa thương mại quốc tế và các khía cạnh khác nhau của phát triển ở các nước đang phát triển. Học phần này cũng trang bị kiến thức cần thiết để phân tích vị thế của các doanh nghiệp trong thương mại quốc tế. Trên cơ sở đó, học phần rèn luyện cho sinh viên công cụ phân tích và hoạch định chiến lược phát triển thông qua thương mại quốc tế đối với các nước đang phát triển và các doanh nghiệp.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Số tiết trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học có hướng dẫn

Lý thuyết

(thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1-2

Chương 1: Các lý thuyết truyền thống về thương mại quốc tế

6

0

3

11

1, 3, 4, 5, 6

3-5

Chương 2: Mối quan hệ giữa thương mại và phát triển

9

0

4,5

16.5

1, 3, 4, 5, 6

6-9

Chương 3: Thương mại của các nước đang phát triển

12

0

6

22

1, 2, 3, 4, 5, 6

10-12

Chương 4: Điều tiết nền kinh tế mở

9

0

4,5

16.5

1, 2, 3, 4, 5, 6

13-15

Chương 5: Sự tham gia của các nước đang phát triển trong chuỗi giá trị toàn cầu

9

0

4,5

16.5

1, 2, 3, 4, 5, 6

Tổng cộng (giờ)

45

0

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh, trả lời câu hỏi trên lớp có thể ghi điểm thưởng và tích lũy để cộng vào điểm giữa kỳ và cuối kỳ với trọng số cộng vào điểm cuối kỳ bằng 50% cộng vào điểm giữa kỳ 

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học + trả lời câu hỏi ngay trên lớp

3,5,6

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Bài kiểm tra giữa kỳ có nội dung từ chương 1 đến chương 3 

Kiểm tra tự luận (45-90 phút)

1,2,3,4, 5,6

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Tất cả các chương đã học

Bài kiểm tra Trắc nghiệm lý thuyết và/hoặc câu hỏi ngắn và/hoặc bài tập tự luận (50-60 phút)

1,2,3,4, 5,6

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087428
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22796
20811
67844
14913663
262875
437141
15087428

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18