Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

QTR403 - Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản, tổng quan về quản trị nguồn nhân lực. Học phần tập trung vào thảo luận các lý thuyết nền tảng của hoạt động quản trị nguồn nhân lực cũng như các kiến thức chuyên sâu. Các chủ đề chính được thảo luận gồm: điều kiện thị trường lao động, môi trường luật pháp, tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân viên, đãi ngộ và phúc lợi, quan hệ lao động.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Giới thiệu môn học 

Bài 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

3

0

0

6

1

2

Bài 2: Những xu hướng mới trong quản trị nguồn nhân lực

1

2

0

4.5

1,8,9,10

3

Bài 3: Phân tích và thiết kế công việc

3

0

0

6

3,8,9,10

4

Bài tập tình huống 1

Thi giữa kỳ 1 (QUIZ)

0

3

4.5

4.5

1,2,8,9,10

5

Bài 4: Hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực

3

0

0

6

2,8,9,10

6

Bài 5: Tuyển chọn nguồn nhân lực

3

0

0

6

2,8,9,10

7

Bài 6: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3

0

0

6

4,8,9,10

8

Bài tập tình huống 2

0

3

4.5

4.5

3,4,8,9,10

9

Bài 7: Xây dựng và duy trì tổ chức hiệu suất cao

3

0

0

6

4,8,9,10

10

Bài 8: Quản lý và đánh giá thành tích của nhân viên 

3

0

0

6

5,8,9,10

11

Bài 9: Giữ chân nhân tài

3

0

0

6

6,8,9,10

12

Bài tập tình huống 4

Thi giữa kỳ 3

0

3

4.5

4.5

6,8,9,10

13

Bài 10: Xây dựng hệ thống đãi ngộ và phúc lợi

2

1

4.5

6

6,8,9,10

14

Bài 11: Ghi nhận đóng góp của nhân viên bằng hệ thống lương thưởng

3

0

0

6

7,8,9,10

15

Thuyết trình/ Bài tập nhóm

0

3

4.5

4.5

7,8,9,10

Tổng cộng (giờ)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung

Tiêu chí

CLO 

Phương án 1

Phương án 2

Phương án 3

Đánh giá

quá trình

 

Điểm danh

 

Điểm danh, trả lời câu hỏi trên lớp

 

10

10%

10%

10%

Giữa kì bài tập 1: câu hỏi trắc nghiệm 

Chương 1, 2, 3

Kiểm tra nhanh 30p

1,2,5,8,13,14,15

    15%

15%

 

Giữa kì bài tập 2: Báo cáo

 

Báo cáo cá nhân

1,2,3,4,5,6,8,10

15%

 

15%

Giữa kì bài tập 3: thuyết trình nhóm

 

Thuyết trình nhóm

1,2,3,4,5,6,8,13,14,15

 

15%

15%

Đánh giá Tổng kết

Thi cuối kì

Tất cả các chương 

Trắc nghiệm + tự luận (60-90p)

1, 2, 3, 4, 5

 

60%

60%

Báo cáo & Bài thuyết trình của Nhóm (trong trường hợp không có bài kiểm tra cuối kỳ)

1,2,3,4,5,6,8,13,14,15

60%

 

 

 

 

 

Tổng:

100%

100%

100%

7.2 Tiêu chí đánh giá

 

 • Yêu cầu chung đối với các BT

 

BT được trình bày trên khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman hoặc VnTime; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines. 

(i) Nhiệm vụ 1: Bài tập cá nhân / báo cáo 

o Tên bài đánh giá: Báo cáo bằng văn bản cá nhân

o Độ dài: Từ: 1.500 từ, không kể danh mục tài liệu tham khảo.

o Ngày nộp hồ sơ: TBD

o Loại: Phân tích case study

Phân tích case study bằng cách sử dụng cấu trúc sau:

 1. Phân tích tình huống: bằng cách xác định các vấn đề chính. Xác định các vấn đề bằng cách sử dụng bằng chứng từ bài đọc với các lý thuyết và khái niệm
 2. Liên kết lý thuyết và thực hành với giải pháp: Phát triển một giải pháp cho các vấn đề. Biện minh cho giải pháp bằng bằng chứng, lý thuyết quản trị, cách tiếp cận, khái niệm và / hoặc mô hình.
 3. Đề xuất các chiến lược cụ thể để hoàn thành giải pháp đã đề xuất.

o Tiêu chí

o Phân tích tình huống: xác định các vấn đề chính và. Xác định các vấn đề bằng cách sử dụng bằng chứng từ vụ việc cộng với các lý thuyết và khái niệm

o Liên kết giữa lý thuyết và thực hành để giải quyết

o Đề xuất chiến lược và / hoặc giải pháp 

(ii) Nhiệm vụ 2: thuyết trình nhóm

o Loại: Bài thuyết trình nhóm

Phân tích case study bằng cách sử dụng cấu trúc sau:

 1. Phân tích tình huống: xác định các vấn đề chính. Xác định các vấn đề bằng cách sử dụng bằng chứng từ bài đọc cộng với các lý thuyết và khái niệm
 2. Liên kết lý thuyết và thực hành với giải pháp: Phát triển một giải pháp cho các vấn đề. Biện minh cho giải pháp bằng bằng chứng, lý thuyết quản lý, cách tiếp cận, khái niệm và / hoặc mô hình.
 3. Đề xuất các chiến lược cụ thể để hoàn thành giải pháp đã đề xuất.

o Thành viên nhóm

Vào đầu học kỳ, giảng viên sẽ phân bổ sinh viên vào một nhóm từ 4 đến 6 người được chọn ngẫu nhiên trong lớp.

- Tiêu chí: Rubric

+ Mô tả vấn đề và liên hệ với lý thuyết

+ Đề xuất phân tích

+ Kỹ năng thuyết trình 

+ Khả năng trả lời câu hỏi

+ Kỹ năng phản hồi (với tư cách là người nghe thuyết trình)

(iii) Nhiệm vụ 3

Nhiệm vụ: Trong một nhóm, sinh viên sẽ phải chuẩn bị một báo cáo bằng văn bản và trình bày nghiên cứu tình huống dài được giao của họ (Công ty tình huống đang gặp phải vấn đề được trình bày giải quyết một số vấn đề (chủ đề thuyết trình).

Sau đó, sinh viên sẽ phân tích giải thích vấn đề cụ thể này liên quan như thế nào đến khái niệm được đề cập trong khóa học, và cuối cùng xây dựng các khuyến nghị về cách giải quyết vấn đề.

Cấu trúc điển hình của một báo cáo phải như sau

 1. Giới thiệu ngắn gọn về tổ chức
 2. Mô tả chủ đề đã chọn
 3. Các vấn đề / vấn đề sau đó cần được xem xét và phân tích dưới dạng tài liệu rút ra từ các chủ đề được nghiên cứu như một phần của môn học này
 4. Thiết kế một biện pháp can thiệp (một chương trình thay đổi hoặc tập hợp các hoạt động và thủ tục sử dụng một số khía cạnh trong phân tích của bạn. Sự can thiệp phải nhằm giải quyết hoặc cải thiện tình hình

- Tiêu chí: Rubric

+ Mô tả vấn đề và liên hệ nó với lý thuyết

+ Đề xuất phân tích

+ Kỹ năng thuyết trình

+ Khả năng trả lời câu hỏi

+ Kỹ năng phản hồi (với tư cách là người nghe thuyết trình)

(iv) Kiểm tra cuối cùng:

- Hình thức: Kiểm tra viết

- Nội dung: tất cả các tài liệu có trong lịch trình của khóa học.

- Bài thi gồm hai phần:

- Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu): đúng - sai, trắc nghiệm (chiếm 40% tổng điểm)

- Tự luận: 2-3 câu hỏi (chiếm 60% tổng điểm)

- Tiêu chí:

+ Trả lời trắc nghiệm chính xác:       4 điểm

+ Bài văn rõ ràng, có cấu trúc tốt, đầy đủ thông tin: 6 điểm

                                                           Tổng: 10 điểm

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088214
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23582
20811
68630
14913663
263661
437141
15088214

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18