Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KDO303 - Hành vi thị trường (Market Behavior)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Môn học Hành vi thị trường nhằm trang bị những kiến thức cơ bản liên quan đến hành vi của khách hàng bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Bài tập lớn, tiểu luận, thực tế

(3)

Tự học có hướng dẫn

(4)

Lý thuyết (thuyết giảng)

(1) 

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Tổng quan về hành vi thị trường

2

1

1

5.5

1, 2, 3 , 10, 11, 12, 13

2

Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu thị trường

4

2

2

5.5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

3-5

Chương 3: Khái quát về thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường người tiêu dùng

6

3

6

16.5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

6

Chương 4: Các dạng hành vi thị trường người tiêu dùng 

2

1

3

5.5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

7

Kiểm tra giữa kỳ

     

5.5

 

8-10

Chương 5: Nhận thức, động cơ, thái độ của thị trường người tiêu dùng và các biện pháp tác động

6

3

4.5

11

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

11-12

Chương 6: Khái quát về thị trường tổ chức và phân tích các yếu tố ảnh hưởng

4

2

2

11

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

13-14

Chương 7: Đặc điểm hành vi của các loại khách hàng tổ chức

4

2

2

11

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

15

Chương 8: Quản trị và phát triển khách hàng

2

1

2

5.5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tổng cộng (tiết)

30 

15 

22.5 

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số


Đánh giá quá trình

Chuyên cần

 

- Điểm danh: tối thiểu 5 lần điểm danh.


1,2,3,4


10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

- Hình thức: Thi viết trong thời gian 45 phút

- Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu

- Đề thi viết có thể dưới hình thức trắc nghiệm 20 câu hoặc tự luận 2 câu (trong đó: 1 câu lý thuyết và 1 câu thực hành) 

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Đối với đề trắc nghiệm, sinh viên trả lời chính xác 20 câu hỏi trắc nghiệm: 10 điểm

+ Đối với đề tự luận, mỗi câu tự luận 5 điểm, cụ thể:

Hiểu vấn đề: 1 điểm

Giải quyết được vấn đề: 1 điểm

Phân tích được vấn đề: 1 điểm

Ví dụ: 1 điểm

Diễn đạt: 1 điểm

Tổng: 5 điểm/câu tự luận

5,6,7,8

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

- Hình thức: Thi viết trong thời gian 50 phút

- Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu

- Đề thi viết bao gồm 2 phần: 

Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm trải rộng tất cả các chương 

Phần 2 gồm 2 câu tự luận là câu áp dụng kiến thức trong thực tế: câu 1 thuộc nửa đầu chương trình học, câu 2 về nội dung 4P.

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Tiêu chí đánh giá:

+ Trả lời chính xác câu hỏi trắc nghiệm: 6 điểm

+ Trả lời rõ ràng, sâu sắc câu hỏi tự luận: 4 điểm

Tổng: 10 điểm

1, 4,5,7

60%

     

Tổng:

100%

  • Hỏi đáp cho điểm khuyến khích học tập:

- Thông qua phát biểu ý kiến trong quá trình học

- Sinh viên phát biểu đúng trọng tâm

- 3 lần phát biểu cộng 1 điểm vào điểm giữa kỳ, 6 lần phát biểu cộng 1 điểm vào điểm thi cuối kỳ, số điểm cộng tối đa không quá 2 điểm/điểm giữa kỳ

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088368
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23736
20811
68784
14913663
263815
437141
15088368

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18