Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

BUS405 - Tinh thần doanh nhân

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần được thiết kế với mục đích giới thiệu tinh thần khởi nghiệp tới sinh viên. Môn học cung cấp những kiến thức giúp sinh viên nhận ra những cơ hội kinh doanh, có những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp thông qua việc nhận diện cơ hội kinh doanh, phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh, phân tích chiến lược tăng trưởng kinh doanh…. Sinh viên sẽ được giới thiệu một số tài liệu đọc, tham gia vào các bài tập cá nhân và bài tập nhóm, lập kế hoạch kinh doanh; kết thúc khóa học, một số nhóm có kế hoạch kinh doanh tốt sẽ thuyết trình và nhận phản biện từ các nhóm khác trong lớp. Khóa học hướng tới xây dựng cho sinh viên tinh thần và tư duy doanh nhân, chủ yếu từ góc độ khởi nghiệp. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Số giờ trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn

Tự học có hướng dẫn

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận

1

Giới thiệu môn học

Chương 1: Giới thiệu về tinh thần doanh nhân

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

2

Chương 2: Nhận diện cơ hội và phát triển ý tưởng kinh doanh

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 910, 11, 12, 13

3

Chương 3: Phân tích tính khả thi

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3,4 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

4

Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3,4 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

5

Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3,4 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

6

Chương 5: Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh 

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3, 5, 6, 7,8, 910, 11, 12, 13

7

Chương 6: Xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3, 4,5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13

8

Chương 7: Xây dựng đội ngũ khởi nghiệp

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

9

Chương 8: Dự báo và quản lý tài chính 

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

10

Chương 9: Gọi vốn đầu tư

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3,4 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

11

Chương 10: Tăng trưởng kinh doanh 

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3, 5, 6, 7, 910, 11, 12, 13

12

Chương 11: Chiến lược tăng trưởng kinh doanh

2

1

1,5

5,5

CLO 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

13

Thảo luận và thuyết trình 

2

1

1,5

5,5

CLO 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

14

Thảo luận và thuyết trình

2

1

1,5

5,5

CLO 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

15

Ôn tập và tổng kết

2

1

1,5

5,5

CLO 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tổng số (3TC)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Chuyên cần, trả lời câu hỏi trên lớp

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

1; 2; 3; 4; 5; 6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Thi viết, tiểu luận, thuyết trình, bài tập nhóm

1; 2; 3; 4; 5; 6

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Bài kiểm tra lý thuyết Trắc nghiệm + tự luận (60’)

1; 2; 3; 4; 5; 6

60%

       

Tổng

100%

 

* Yêu cầu đối với bài tập nhóm (30%, trong đó thuyết trình 15% và viết báo cáo nhóm 15%)

Yêu cầu chung

  • Tham gia sinh hoạt nhóm đầy đủ (các nhóm báo cáo về tình hình tham gia của mỗi thành viên và đánh giá mức độ tham gia)
  • Tìm hiểu nghiêm túc về nội dung và kiến thức liên quan đến chủ đề thuyết trình, chuẩn bị slides. Slides trình bày ngắn gọn.
  • Thực hành thuyết trình trong nhóm. Tất cả các thành viên đều tham gia thuyết trình và viết báo cáo. Thành viên nào không tham gia không được tính điểm.

Yêu cầu về trình bày đối với bài báo cáo nhóm

  • Thuyết trình: thời gian thuyết trình 20-25 phút/nhóm. Thuyết trình ít hơn hoặc nhiều thời gian hơn sẽ bị trừ 10% tổng số điểm.
  • Trang phục: lịch sự, trang trọng. Thuyết trình không cầm giấy hoặc thiết bị khác.
  • Bài báo cáo nhóm: Bài viết trình bày những nội dung liên quan đến chủ để thuyết trình. Báo được trình bày trên khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman hoặc VnTime; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines. 
  • Báo cáo có độ dài 25-30 trang.

Tiêu chí đánh giá bài tập nhóm (tính trung bình hai tiêu chí thuyết trình và báo cáo):

Thuyết trình:

  + Nội dung thuyết trình tốt: 5 điểm

+ Kỹ năng thuyết trình tốt: 3 điểm

+ Slides chuẩn bị tốt 1 điểm

+ Thời gian thuyết trình theo quy định: 1 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Báo cáo nhóm:

+ Nội dung bài viết tốt: 07 điểm

+ Hình thức trình bày tốt: 03 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

 

* Thi kết thúc học phần (60%)

  • Hình thức: Thi viết

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087268
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22636
20811
67684
14913663
262715
437141
15087268

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18