Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KDO308 - Môi trường Kinh doanh quốc tế (International Business Environment)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần được thiết kế với mục đích giới thiệu cho sinh viên một số đặc điểm chính, quá trình phát triển và các xu hướng của nền kinh tế hiện đại. Môn học giới thiệu về đặc điểm của môi trường kinh doanh thông qua phân tích xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá, trật tự kinh tế thế giới mới, sự thay đổi trong vai trò của các quốc gia, sự trỗi dậy các nền kinh tế mới nổi và ảnh hưởng mạng lưới sản xuất toàn cầu. Sinh viên được cung cấp các kiến thức lý thuyết thông qua bài giảng, tài liệu đọc tham khảo, đồng thơi tham gia vào các bài tập thảo luận cá nhân và nhóm nhằm xây dựng khả năng phân tích sự phức tạp của môi trường kinh doanh quốc tế.

  1. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Số tiết trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn

Tự học có hướng dẫn

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

Thực hành thảo luận

1

Chương 1: Giới thiệu về môi trường kinh doanh quốc tế

2

1

1

5,5

1,5,6

2

Chương 2: Toàn cầu hoá và khu vực hoá

3

0

2

5,5

1,5,6

3

Chương 2: Toàn cầu hoá và khu vực hoá (tiếp theo)

3

0

2,5

5,5

1,5,6

4

Chương 2: Toàn cầu hoá và khu vực hoá (tiếp theo)

2

1

1

5,5

1,5,6

5

Chương 2: Toàn cầu hoá và khu vực hoá (tiếp theo)

3

0

2

5,5

1,5,6

6

Chương 3: Những mô hình và xu hướng chính trong nền kinh tế toàn cầu

2

1

2

5,5

2,5,6

7

Chương 3: Những mô hình và xu hướng chính trong nền kinh tế toàn cầu (tiếp theo)

3

0

2

5,5

2,5,6

8

Kiểm tra giữa kỳ

2

1

1

5,5

1,2,5,6,8

9

Chương 4: Hệ thống kinh tế và các loại hình chủ nghĩa tư bản

0

3

1

5,5

3,5,6

10

Chương 4: Hệ thống kinh tế và các loại hình chủ nghĩa tư bản (tiếp theo)

3

0

2

5,5

3,5,6

11

Chương 5: Mạng lưới địa phương và xuyên quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu

2

1

1

5,5

4,5,6

12

Chương 5: Mạng lưới địa phương và xuyên quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu (tiếp theo)

3

0

1

5,5

4,5,6

13

Thuyết trình

2

1

2

5,5

1-9

14

Thuyết trình

0

3

2

5,5

1-9

15

Ôn tập, tổng kết 

0

3

0

5,5

1-9

Tổng cộng (tiết)

30

15

22,5

82,5

 

 

  1. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Kiểm tra chuyên cần

Tham gia vào bài học

Số lần có mặt trên lớp

Số lần phát biểu/trả lời câu hỏi/ làm bài tập về nhà

 

1-6

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Kiến thức lý thuyết chung và ứng dụng thực tế liên quan đến các xu hướng trong môi trường KDQT

Thuyết trình nhóm

1-9

    30%

 

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Kiến thức lý thuyết chung và ứng dụng thực tế liên quan đến các xu hướng trong môi trường KDQT

Lựa chọn 1: Nghiên cứu tình huống + thi viết (60-90 phút)

1-9

60%

Lựa chọn 2: Bài tập lớn

1-9

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086182
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21550
20811
66598
14913663
261629
437141
15086182

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18