Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

PLU410 - Pháp luật Kinh doanh quốc tế (International Business Law)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Môn học này trang bị cho sinh viên những vấn đề pháp lý cơ bản trong kinh doanh quốc tế như khái niệm và đặc điểm của pháp luật kinh doanh quốc tế, các hệ thống pháp luật kinh doanh quốc tế chủ yếu trên thế giới, xung đột pháp luật trong kinh doanh quốc tế. Môn học giới thiệu các nguyên lý chung về hợp đồng kinh doanh quốc tế, từ khái niệm, nguồn luật điều chỉnh cho đến những vấn đề pháp lý cần lưu ý khi giao kết và thực hiện hợp đồng kinh doanh quốc tế. Môn học cung cấp cho người học những kỹ năng pháp lý cơ bản, cần thiết trong việc giao kết, thực hiện các hợp đồng kinh doanh quốc tế chủ yếu thường gặp như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ quốc tế, hợp đồng đầu tư quốc tế. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế cũng là một trong các nội dung của học phần này.
2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Chuyên đề

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập nhóm/Tiểu luận

Tự học

 

1-3

Chương 1. Khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế 

6

3

0

13.5

1,3,7,8

4-7

Chương 2. Hợp đồng kinh doanh quốc tế

8

4

0

18

1,2,3,4,6,7,8

8-9

Chương 3. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

4

2

5

9

1,2,3,4,5,6,7,8

10-11

Chương 4. Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

4

2

5

9

1,2,3,4,5,6,7,8

12

Chương 5. Một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế

2

1

0

9.5

1,7,8

13-15

Chương 6. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế

6

3

12.5

23.5

1,2,3,4,6,7,8

Tổng cộng (giờ)

30 

15 

22.5 

82.5

 

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO

Trọng số

 

Đánh giá quá trình

 

Chuyên cần

- Mức độ chuyên cần của sinh viên trong việc tham gia vào bài học và chuẩn bị bài trước khi lên lớp

- Mức độ tích cực của sinh viên trong việc tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào bài giảng

- Tham gia các buổi học đầy đủ: 5%

- Trả lời câu hỏi, giải quyết tình huống trên lớp, thuyết trình: 5%

 

1,2,3,7,8

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã nghiên cứu trong học phần

 

- Hình thức: Thi viết, vấn đáp 

- Đề thi gồm câu hỏi lý thuyết và bài tập tình huống, thời gian làm bài tối đa 120 phút đối với thi viết, 30 phút đối với thi vấn đáp.

- Tiêu chí đánh giá:

       + Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi: 5 điểm

       + Dẫn chiếu quy định pháp luật: 5 điểm

 

1,2,3,4,5,6,7,8

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Kiểm tra toàn bộ kiến thức đã học trong môn học

 

- - Hình thức: Thi viết 

Đề thi gồm trắc nghiệm khách quan kết hợp bài tập tình huống hoặc câu hỏi tự luận, thời gian làm bài tối đa 90 phút.

- - Tiêu chí đánh giá:

   + Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi tự luận hoặc tình huống: 5 điểm

   + Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi trắc nghiệm: 5 điểm

1,2,3,4,5,6,7,8

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088463
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23831
20811
68879
14913663
263910
437141
15088463

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18