Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KDO501 - Thực tập giữa khóa

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần trang bị cho sinh viên những tiếp cận đầu tiên phần thực tiễn của một tổ chức, doanh nghiệp. Sinh viên sẽ có cơ hội quan sát, so sánh và áp dụng các kiến thức đã học của 45 tín chỉ đầu tiên vào thực tế hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Thông qua hướng dẫn của giảng viên, sinh viên sẽ hiểu rõ ràng hơn, cũng như có thể nhìn nhận được tổ chức mà mình đang thực tập với những điểm mạnh và điểm yếu. 

 

 2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Học phần được thiết kế cho 5 tuần đi thực tập hoặc 200 giờ thực tập, khi sinh viên kết thúc 2 năm học hoặc tích lũy được ít nhất 45 tín chỉ. Trong trường hợp sinh viên được nhận thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp có ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương hoặc Viện KT&KDQT trong khoảng thời gian khác với thời gian thực tập giữa khóa do Trường quy định, sinh viên có thể làm đơn gửi Viện KT&KDQT và Phòng Quản lý đào tạo để xin được thực hiện học phần thực tập giữa khóa. Nếu đồng ý, Viện KT&KDQT sẽ cử giáo viên hướng dẫn và đánh giá sinh viên theo quy định.

Giáo viên hướng dẫn được Viện phân công, sẽ có ít nhất 3 buổi làm việc với sinh viên, theo lịch và nội dung như sau:

STT

Thời gian

Nội dung chính

Đóng góp vào CLO

Buổi 1

Tuần 1

Giới thiệu học phần, trao đổi thống nhất đề cương, kế hoạch thực tập

CLO1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Buổi 2

Tuần 3

Trao đổi giữa kỳ: nội dung thực tập, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực tập

CLO3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Buổi 3

Tuần 5

Trao đổi cuối kỳ, thông qua báo cáo giữa kỳ để in bản cuối nộp cho giáo viên hướng dẫn

CLO3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

3. HƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 • - Thang điểm: 10

  - Các thành phần đánh giá:

  Hình thức[1]

  Nội dung đánh giá[2]

  Tiêu chí đánh giá[3]

  CLO

  Trọng số

   

  Đánh giá  quá trình

   

  Quá trình thực tập

   

  Số lần có mặt tham gia làm việc với giáo viên theo lịch và tuân thủ hướng dẫn của người hướng dẫn tại đơn vị thực tập

   

  CLO1,2,5,6,11,12,13,14,15

   

  40%

  Đánh giá tổng kết

  Báo cáo thực tập

  Viết báo cáo theo quy định của học phần

  Nội dung và hình thức báo cáo theo quy định

  CLO3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

  60%

   

   

   

  Tổng:

  100%


   Tiêu chí đánh giá 

  Các tiêu chí được xem xét bao gồm:

  - Đáp ứng yêu cầu về hình thức;

  - Đáp ứng yêu cầu về nội dung: tính logic giữa các phần, thể hiện nhận thức của sinh viên về đơn vị thực tập;

  - Hiểu biết của sinh viên về đơn vị thực tập;

  - Mức độ thực hiện kế hoạch thực tập.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15089053
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
24421
20811
69469
14913663
264500
437141
15089053

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18