Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA310 - Nghiệp vụ hải quan

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức lí luận và thực tiễn về công tác quản lí nhà nước về hải quan, nghiệp vụ hải quan trên nền tảng hệ thống pháp luật thương mại và hải quan quốc tế. Học phần cung cấp cho người học những vấn đề lí luận cơ bản về vai trò, nhiệm vụ,  phạm vi hoạt động của các lực lượng hải quan quốc gia và quốc tế; các trụ cột quan trọng như thủ tục hải quan; phân loại và mã hóa hàng hóa; xuất xứ hàng hóa; trị giá hải quan; tạo thuận lợi thương mại và an ninh chuỗi cung ứng. Môn học trang bị cho người học hệ thống pháp luật thương mại và hải quan quốc tế, chuẩn mực pháp lí, sáng kiến và thực hành trên phạm vi toàn cầu. Người học có khả năng áp dụng kiến thức được học trong phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào chuẩn đầu ra

Lý thuyết

Thực hành Thảo luận

Tiểu luận, bài tập lớn

Tự học có hướng dẫn

Buổi 01

Chương 01: Hải quan thế giới và hải quan Việt Nam

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3

Buổi 02

Chương 01: Hải quan thế giới và hải quan Việt Nam

2

1

1.5

5.5

CLO1, CLO2, CLO3

Buổi 03

Chương 02: Thủ tục hải quan 

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3

Buổi 04

Chương 02: Thủ tục hải quan 

1

2

3

5.5

CLO1, CLO2, CLO3CLO8, CLO10CLO11

Buổi 05

Chương 03: Kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3CLO8, CLO10CLO11

Buổi 06

Chương 03: Kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3CLO8, CLO10CLO11

Buổi 07

Chương 03: Kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

2

1

1.5

5.5

CLO1, CLO2, CLO3CLO8, CLO10CLO12

Buổi 08

Chương 03: Kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

2

1

1.5

5.5

CLO1, CLO2, CLO3CLO8, CLO10CLO12

Buổi 09

Chương 4: Thuế hải quan

3

0

0

5.5

CLO8, CLO10CLO12

Buổi 10

Chương 04: Thuế hải quan

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3,, CLO5, CLO8, 

Buổi 11

Chương 04: Thuế hải quan 

2

1

1.5

5.5

CLO1, CLO2, CLO3, CLO5, CLO8, 

Buổi 12

Chương 05: Chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng quốc tế

2

1

1.5

5.5

CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO8, 

Buổi 13

Chương 05: Chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng quốc tế

1

2

3

5.5

CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO8, 

Buổi 14

Kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức thuyết trình theo nhóm (trọng số 30% điểm học phần)

0

3

4.5

5.5

CLO1-CLO 13

Buổi 15

Kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức thuyết trình theo nhóm (trọng số 30% điểm học phần)

0

3

4.5

5.5

CLO1-CLO 13

TỔNG CỘNG (giờ)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Theo nội dung các buổi học

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

1,2,3,4

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

 

Kiến thức tổng hợp các nội dung đã học/ Kiến thực lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực 

Kiểm tra lí thuyết + tự luận (45’)

1,2,3,4

    30%

Tiểu luận

Hoàn thành đúng theo hướng dẫn của gỉảng viên về nội dung, hình thức và thời gian hoàn thành

Báo cáo nhóm

1,2,3,4,5,6,7,8

 

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Kiến thức tổng hợp bao gồm lí thuyết và thực hành

Bài kiểm tra lý thuyết + tự luận ‘

(60’ -90’)

1,2,3,4

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085237
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20605
20811
65653
14913663
260684
437141
15085237

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18