Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

MKT407 - Thương hiệu trong kinh doanh quốc tế

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về thương hiệu trong kinh doanh quốc tế và các công cụ xây dựng, định vị và phát triển thương hiệu trong kinh doanh quốc tế. Trên cơ sở đó, học phần bước đầu giúp sinh viên nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan tới về thương hiệu trong kinh doanh quốc tế.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp đến CLO

Giờ giảng trên lớp

Bài tập lớn, tiểu luận, thực tế

Tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn

Lý thuyết (thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1 – 2 – 3 - 4

Chương 1: Tổng quan về thương hiệu trong kinh doanh quốc tế và quy trình xây dựng thương hiệu

9

3

4

20

1,2,5,6

5-6-7-8

Chương 2: Nghiên cứu thị trường và tầm nhìn, sứ mệnh thương hiệu 

9

3

4,5

20

1,2,3,4,5,6

9-10-11-12

Chương 3: Chiến lược phát triển và định vị thương hiệu

9

3

8

20

1,2,3,4,5,6

13-14-15

Chương 4: Xây dựng hệ thống nhận diện và truyền thông quảng bá thương hiệu

3

6

6

22.5

1,2,3,4,5,6

Tổng cộng (tiết)

30

15

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Hình thức

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Chuyên cần, trả lời câu hỏi trên lớp

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

1; 2; 3; 4; 5; 6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Thi viết, tiểu luận, thuyết trình, bài tập nhóm

1; 2; 3; 4; 5; 6

30%

Điểm thưởng

Các trường hợp trả lời đúng câu hỏi trên lớp sẽ được tính điểm cộng (tùy theo quy định của giảng viên) cho mỗi câu trả lời vào điểm giữa kỳ hoặc vào điểm cuối kỳ (bằng ½ điểm cộng vào giữa kỳ)

Phát biểu/ trả lời câu hỏi/ làm  bài tập về nhà/ thuyết trình/tiểu luận

   

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Tiểu luận/ Bài tập lớn/ Thi vấn đáp/ Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp)

1; 2; 6

60%

       

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15089030
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
24398
20811
69446
14913663
264477
437141
15089030

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18