Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TCH341 - Kinh tế học tài chính (Financial Economics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này giới thiệu cho sinh viên các lý thuyết về tài chính liên quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của cá nhân và của doanh nghiệp. Trọng tâm của môn học là lý thuyết về ích lợi của cá nhân và lý thuyết về lựa chọn tài sản hoặc một nhóm tài sản nhằm tối ưu hóa lợi ích. Môn học còn đề cập đến các lý thuyết về định giá tài sản và định giá quyền chọn nhằm giúp học viên hiểu rõ bản chất và các giả định của các mô hình lý thuyết đằng sau mỗi quyết định đầu tư và tài chính của cá nhân và doanh nghiệp.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Chương

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học có hướng dẫn

Lý thuyết

(Thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1-3

Chương 1: Giới thiệu: thị trường vốn, tiêu dùng và đầu tư

6

3

4.5

16.5

1,2,7

4-6

Chương 2: Các quyết định đầu tư khi đối với dự án không rủi ro. 

6

3

4.5

16.5

1,2,7

7-9

Chương 3: Quyết định đầu tư khi dự án có rủi ro

6

3

4.5

16.5

3,7,8

10-12

Chương 4: Lý thuyết về phân bổ tiêu dùng và đầu tư

6

3

4.5

16.5

4,6,7

13-15

Chương 5: Lý thuyết lựa về lựa chọn danh mục tài sản. 

6

3

4.5

16.5

5,7,8

Tổng cộng (Giờ)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO

Trọng số

 

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Mức độ tham gia học trên lớp và mức độ tham gia xây dựng bài/phát biểu trên lớp

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

7-10

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ 

 

Nội dung học hết buổi 7/ buổi 8

 

Trắc nghiệm và/hoặc tự luận (45’ - 60’)

1-3,7

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

 

Nội dung học đến hết môn

Trắc nghiệm và/hoặc tự luận (45’- 60’)

1-10

60%

Tổng cộng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088842
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
24210
20811
69258
14913663
264289
437141
15088842

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18