Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE206 - Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế và kinh doanh (Research Methodology for Economics and Business)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các chuyên ngành khác nhau trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh phương pháp luận về nghiên cứu. Sau khoá học, sinh viên hiểu được triết lý nghiên cứu và vận dụng được các bước trong nghiên cứu như xác định chủ đề nghiên cứu, làm tổng quan tài liệu nghiên cứu, hiểu được nền tảng triết lý nghiên cứu và các tiếp cận phát triển lý thuyết trong nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, đạo đức nghiên cứu và tiếp cận dữ liệu, thu thập và phân tích dữ liệu định lượng và định tính, trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu. Những kiến thức và kỹ năng này cần thiết và hữu ích trực tiếp cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên trong thời gian học tại trường và sau khi tốt nghiệp.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn    

(4)

Lý thuyết

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu

3

0

0

6

2, 6, 7

2

Chương 2: Nền tảng triết lý, Cơ sở lý thuyết và Đạo đức nghiên cứu

3

0

0

6

1, 6, 7

3

Chương 3: Xác định chủ đề nghiên cứu và tổng quan tình hình nghiên cứu

3

0

0

4.5

2, 6, 7

4

Chương 3: Xác định chủ đề nghiên cứu và tổng quan tài liệu nghiên cứu (tiếp)

3

0

3

6

2, 6, 7

5

Chương 4: Thiết kế nghiên cứu 

3

0

0

6

3, 4, 6, 7

6

Chương 5: Dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế và kinh doanh

3

0

0

4.5

2, 6, 7

7

Chương 5: Dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (tiếp)

3

0

5

4.5

2, 6, 7

8

Chương 5: Dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (tiếp)

3

0

0

6

2, 6, 7

9

Chương 5: Dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (tiếp)

Kiểm tra giữa kỳ

3

0

0

6

2, 6, 7

10

Chương 6: Phân tích dữ liệu định tính

3

0

0

6

2, 3, 4, 6, 7

11

Chương 6: Phân tích dữ liệu định tính (tiếp)

3

0

3

6

2, 3, 4, 6, 7

12

Chương 7: Phân tích dữ liệu định lượng

3

0

0

6

2, 3, 4, 6, 7

13

Chương 7: Phân tích dữ liệu định lượng (tiếp)

3

0

3

6

2, 3, 4, 6, 7

14

Chương 8: Trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học

3

0

4.5

4.5

5, 6, 7

15

Chương 8: Trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học (tiếp)

3

0

4

4.5

5, 6, 7

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Tham gia đầy đủ các bài giảng

Số lần có mặt trên lớp và tham gia vào bài học

 

1,2,3,4,5, 6,7

 

10%

Bài kiểm tra giữa kỳ

Các kiến thức đã học

 

  • Trả lời rõ ràng, chính xác câu hỏi tự luận
  • Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi trắc nghiệm

1,2,3,4,5,6,7

30%

Đánh giá tổng kết

Báo cáo nhóm

Đề xuất nghiên cứu

 

Yêu cầu format:

+ 10-15 trang A4 từ Mở đầu đến Tài liệu tham khảo.

+ Font chữ: Time New Roman

+ Cỡ chữ: 13

+ Cách dòng: 1.2

+ Cách đoạn: 6pt (Before)

+ Canh lề 2 bên

+Margin: Normal

  • Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi; (1 điểm)
  • Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu và được viết rõ ràng; (2 điểm)
  • Lựa chọn được phương pháp luận phù hợp; (1 điểm)
  • Dữ liệu sử dụng phù hợp,  có nguồn rõ ràng;   (1 điểm)                    
  • Xác định được phương pháp nghiên cứu phù hợp ; (2 điểm)                                         
  • Tài liệu sử dụng phù hợp, đa dạng, hợp lệ; (1 điểm)
  • Cấu trúc bài viết phù hợp, ngôn ngữ viết rõ ràng, khoa học. (2 điểm)

Tổng: 10 điểm

1,2,3,4,5,6

60%

Tổng

 

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088308
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23676
20811
68724
14913663
263755
437141
15088308

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18