Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA313 - Quản lý chuỗi cung ứng (supply chain management)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần cung cấp cho sinh viên các lý thuyết căn bản về quản lý chuỗi cung ứng. Một số nội dung chính bao gồm: tổng quan về quản lý chuỗi cung ứng, các nội dung quan trọng trong từng hoạt động thành phần thuộc quản lý chuỗi cung ứng: dự báo, quản lý mua hàng, quản lý dự trữ, quản lý phân phối và tích hợp. Trên cơ sở nắm vững lý thuyết, sinh viên có thể ứng dụng kiến thức vào phân tích hoạt động quản lý chuỗi cung ứng tại các công ty, doanh nghiệp và phân tích việc ra các quyết định tương ứng trong quản lý hoạt động chuỗi cung ứng. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1. Khái quát chung về quản lý chuỗi cung ứng

3

   

5.5

CLO1,2,3,4

2

Chương 1. Khái quát chung về quản lý chuỗi cung ứng

3

   

5.5

CLO1,3,7,8

3

Chương 2. Hoạt động mua hàng

3

 

3

5.5

CLO1,3,5,6

4

Chương 2. Hoạt động mua hàng

3

 

2

5.5

CLO1,2,3,5

5

Chương 2. Hoạt động mua hàng

3

 

2.5

5.5

CLO2,4,5,6

6

Chương 3. Dự báo nhu cầu

2

1

3

5.5

CLO1,2,3,5

7

Chương 3. Dự báo nhu cầu

2

1

 

5.5

CLO5,6,7,8

8

Thi giữa kỳ

     

5.5

CLO4,5,6,9

9

Chương 4: Quản lý dự trữ

3

3

2

5.5

CLO4,5,10,6

10

Chương 4: Quản lý dự trữ

1

2

2

5.5

CLO5,6,8,9

11

Chương 4: Quản lý dự trữ

2

1

2

5.5

CLO7, 8,10,11

12

Chương 5: Hoạt động phân phối

3

3

2

5.5

CLO4,5,6,8

13

Chương 6: Tích hợp chuỗi cung ứng

 

3

2

5.5

CLO4,5,6,7

14

Chương 6: Tích hợp chuỗi cung ứng

   

2

5.5

CLO5,6,1,8

15

Chương 6: Tích hợp chuỗi cung ứng + ôn tập

2

1

 

5.5

CLO5,6,9,10

Tổng cộng (giờ)

30

15

22.5

82.5

 

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

1,3,5,6,9,10,11

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Viết tiểu luận và thuyết trình theo nhóm hoặc thi viết giữa kỳ

Thuyết trình 30 phút và trả lời câu hỏi hoặc thi viết giữa kỳ 45 phút

2,3,6,7,9,10,11

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Thi viết cuối kỳ (tự luận)

Bài kiểm tra lý thuyết + tự luận (60-90 phút)

1,2,3,4,5,7,8,10,11

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

Tiêu chí đánh giá

  • Yêu cầu chung đối với BT

Bài tập nhóm được trình bày trên khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman hoặc VnTime; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2,5cm, 2,5cm, 3,5cm, 2cm; dãn dòng 1,5 lines. 

Thi giữa kỳ:

  • Hình thức: Bài tự luận, không sử dụng tài liệu trong phòng thi
  • Nội dung: Theo quy định cụ thể giảng viên
  • Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi               3 điểm

+ Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế       7 điểm

 

                                                              Tổng: 10 điểm

Thuyết trình theo nhóm (50%) :

  • Nội dung: Theo quy định cụ thể giảng viên 
  • Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí       3 điểm

+ Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế   4 điểm

+ Ngôn ngữ thuyết trình trong sáng                       1 điểm

+ Sáng tạo trong cách trình bày, trích dẫn đúng quy định 2 điểm                                                    

   Tổng:     10 điểm

  • Thi kết thúc học phần :

Hình thức: Thi viết hoặc vấn đáp (giảng viên sẽ thông báo hình thức thi buổi đầu tiên), không sử dụng tài liệu trong phòng thi. Nội dung thi: Các vấn đề đã được nghiên cứu, trao đổi trên lớp.

-Nội dung đề thi viết bao gồm cả loại câu tự luận và loại câu hỏi tình huống trong thời gian 90 phút.

-Tiêu chí đánh giá thi viết:

+ Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi tự luận:     5 điểm

+ Phân tích cụ thể phương án giải quyết trong câu hỏi tình huống: 5 điểm           Tổng:     10 điểm

-Nội dung thi vấn đáp: mỗi đề thi gồm 2 câu

-Tiêu chí đánh giá thi vấn đáp:

+ Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi:     8,5 điểm

+ Trả lời chính xác các câu hỏi phụ của giảng viên: 1,5 điểm       Tổng:     10 điểm

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086090
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21458
20811
66506
14913663
261537
437141
15086090

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18