Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA302 - Giao dịch thương mại quốc tế (International Trade Transaction)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Giao dịch thương mại quốc tế là một học phần bắt buộc, được thiết kế cho sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành của Đại học Ngoại thương. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng liên quan tới hoạt động thương mại trên thị trường thế giới. Môn học tập trung vào các phương thức tiến hành các giao dịch thương mại trong môi trường quốc tế phức tạp với những khác biệt về chính trị, kinh tế, chính sách thương mại, ngôn ngữ và văn hóa... Các giao dịch được tiến hành phù hợp với quy định và tập quán quốc tế dưới nhiều hình thức khác nhau như mua bán trực tiếp, giao dịch qua trung gian, giao dịch tái xuất, mua bán đối lưu, đấu giá, đấu thầu và nhượng quyền thương mại. 

Môn học được thiết kế cân bằng giữa mục tiêu cung cấp kiến thức lý thuyết căn bản, các tập quán và kỹ năng trong giao dịch thương mại quốc tế cũng như mục tiêu nghiên cứu ở bậc học cao hơn tại Việt Nam và trên thế giới. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào chuẩn đầu ra

Lý thuyết

Thực hành Thảo luận

Tiểu luận, bài tập lớn

Tự học có hướng dẫn

Buổi 1

Chương 1: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3

Buổi 2

Chương 1: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới

2

1

1.5

5.5

CLO1, CLO2, CLO3

Buổi 3

Chương 1: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới.

2

1

2

5.5

CLO1, CLO2, CLO3

Buổi 4

Chương 2: Điều kiện thương mại quốc tế Incoterms

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3CLO8, CLO10CLO11

Buổi 5

Chương 2: Điều kiện thương mại quốc tế Incoterms

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3CLO8, CLO10CLO11

Buổi 6

Chương 2: Điều kiện thương mại quốc tế Incoterms

2

1

2

5.5

CLO1, CLO2, CLO3CLO8, CLO10CLO11

Buổi 7

Chương 3: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3CLO8, CLO10CLO12

Buổi 8

Chương 3: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3CLO8, CLO10CLO12

Buổi 9:

Chương 3: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

2

1

2

5.5

CLO1, CLO2, CLO3CLO8, CLO10

CLO12

Buổi 10:

Kiểm tra giữa kỳ

0

3

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3 CLO5, CLO8,

Buôỉ 11

Chương 4: Xuất khẩu

2

1

2

5.5

CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 CLO5, CLO8,

Buôỉ 12

Chương 5: Xuất khẩu (tiếp). Nhập khẩu

3

0

0

5.5

CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO8,

Buổi 13

Chương 5: Nhập khẩu (tiếp )

2

1

2

5.5

CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO8,

Buổi 14

Thực hành

0

3

6

5.5

CLO1-CLO 13

Buổi 15

Thực hành

0

3

5

5.5

CLO1-CLO 13

 

Tổng số

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Theo nội dung các buổi học

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

1,2,3,4,5

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

 

Kiến thức tổng hợp các nội dung đã học/ Kiến thực lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực 

Kiểm tra lí thuyết + tự luận (45’)

1,2,3,4,5

    30%

Tiểu luận

Hoàn thành đúng theo hướng dẫn của gỉảng viên về nội dung, hình thức và thời gian hoàn thành

Báo cáo nhóm

1,2,3,4,5,6,7,8

 

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Lựa chọn: Lựa chọn: thi vấn đáp, hoặc thi viết cuối kỳ

Bài kiểm tra lý thuyết + tự luận 

(60’ -90’)

Vấn đáp (trả lời trực tiếp trong phòng thi)

1,2,3,4,5

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086515
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21883
20811
66931
14913663
261962
437141
15086515

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18