Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KDO402 - Quản lý rủi ro trong kinh doanh quốc tế (Risk management in international business)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần Quản lý Rủi ro trong kinh doanh quốc tế nhằm trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế bao gồm khái niệm, phân loại, mối quan hệ giữa rủi ro và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Trên cơ sở nắm vững lý thuyết, sinh viên có thể ứng dụng một cách thực tế các phương pháp đối phó với từng loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế như rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng, rủi ro quốc gia, rủi ro thị trường, rủi ro trong vận tải hàng hóa quốc tế để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời học phần cũng đưa ra các trường hợp quản lý rủi ro thực tế của các doanh nghiệp để sinh viên được tiếp cận với hoạt động quản lý rủi ro của doanh nghiệp.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

1.Tổng quan về rủi ro trong kinh doanh quốc tế

2

1

0

5.5

CLO1,3,5

2

2.Rủi ro của doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế và biện pháp đối phó với rủi ro

2

1

0

5.5

CLO1,3,7,8

3

3.Quản lý rủi ro thị trường 

2

1

0

5.5

CLO1,3,5,6

4

3.Quản lý rủi ro thị trường

2

1

0

5.5

CLO1,2,3,5

5

4. Quản lý rủi ro hoạt động

2

1

0

5.5

CLO2,4,5,6

6

4. Quản lý rủi ro hoạt động

2

1

6

5.5

CLO2,4,5,6

7

5.Quản lý rủi ro tín dụng 

2

1

0

5.5

CLO5,6,7,8

8

5.Quản lý rủi ro tín dụng

2

1

4

5.5

CLO4,5,6,9

9

Ôn tập, thi giữa kỳ

2

1

0

5.5

CLO4,5,10,6

10

6. Quản lý rủi ro quốc gia

2

1

0

5.5

CLO5,6,8,9

11

6. Quản lý rủi ro quốc gia

2

1

0

5.5

CLO6,7,8,9

12

7. Quản lý rủi ro trong vận tải hàng hóa quốc tế

2

1

0

5.5

CLO4,5,6,8

13

7. Quản lý rủi ro trong vận tải hàng hóa quốc tế

2

1

0

5.5

CLO4,5,6,7

14

7. Quản lý rủi ro trong vận tải hàng hóa quốc tế

2

1

4.5

5.5

CLO5,6,1,8

15

Ôn tập, Làm bài tập lớn

 

1

8

5.5

CLO5,6,9,10

Tổng cộng (giờ)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

1,2,3,4,8

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Viết tiểu luận và thuyết trình theo nhóm hoặc thi viết giữa kỳ

Thuyết trình 30 phút và trả lời câu hỏi hoặc thi viết giữa kỳ 45 phút

5,6,7,8

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Thi viết cuối kỳ (tự luận)

Bài kiểm tra lý thuyết + tự luận (60-90 phút)

1,2,4,5,7,10

60%

Tiêu chí đánh giá

 

 

Tổng:

100%

 

  • Kiểm tra giữa kỳ : sử dụng một trong hai hình thức thi sau :

                                                     

Thuyết trình theo nhóm:

  • Nội dung: Theo đề tài đã được giáo viên giảng dạy duyệt
  • Tiêu chí đánh giá:

+ Tính tổ chức (Xác định vấn đề rất rõ ràng, chính xác và tổ chức tốt. Các nội dung trình bày dễ theo dõi nhờ cách tổ chức. Việc chuyển ý giữa các phần được thực hiện trôi chảy và có phối hợp, phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế): 2 điểm

+ Tính hiểu biết (Biểu hiện sự hiểu biết xuất sắc về vấn đề. Thể hiện xuất sắc khả năng làm chủ về nội dung, ứng dụng và suy luận. Nghiên cứu rất kỹ vấn đề, trích dẫn tài liệu tham khảo đúng quy định): 2 điểm

+ Tính sáng tạo (Rất sáng tạo và độc đáo. Thiết kế và sử dụng sáng tạo các tư liệu. Các tờ in, công cụ trực quan và phương pháp mới lạ): 1,5 điểm

+ Công cụ trực quan (Đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ đọc. Rất đồng bộ với nội dung, thiết kế tốt và được sử dụng rất hiệu quả. Là hình mẫu về cách chuẩn bị và sử dụng các công cụ trực quan): 1 điểm

+ Tính tổng kết (Rõ ràng, chính xác, các điểm quan trọng được nhấn mạnh, các giải pháp, đề xuất rõ ràng, kết luận hoặc lời kêu gọi hành động rất thuyết phục): 1,5 điểm

+ Khả năng trình bày (Thể hiện bài thuyết trình: Tự tin, sử dụng ghi chú tốt, điệu bộ rất tốt, thu hút người nghe và có giao tiếp bằng mắt tốt, ngôn ngữ thuyết trình trong sáng): 2 điểm

Tổng:     10 điểm

 

Kiểm tra giữa kỳ theo đề thi của giảng viên giảng dạy 

Nội dung bài viết:

  • Hình thức: Thi viết
  • Nội dung: Theo quy định cụ thể giảng viên
  • Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi               3 điểm

+ Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế       6 điểm

+ Sáng tạo trong cách trình bày       1 điểm

 

                                                              Tổng: 10 điểm

  • Thi kết thúc học phần :

- Hình thức: Thi viết (tự luận, giải quyết tình huống)

- Nội dung: các vấn đề đã nghiên cứu trong học phần

- Đề thi gồm câu hỏi tự luận và câu hỏi tình huống với nhiều tình tiết bổ sung, thời gian làm bài tối đa 90 phút.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Trà lời rõ ràng, sâu sắc câu hỏi tình huống 4 điểm

+ Lập luận logic, chặt chẽ 3 điểm

+ Dẫn chiếu quy định pháp luật cụ thể, phù hợp 2 điểm

+ Sáng tạo trong cách trình bày       1 điểm

Tổng: 10 điểm

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085812
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21180
20811
66228
14913663
261259
437141
15085812

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18