Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TRI117 - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (History of the Communist Party of Vietnam)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

- Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống những tri thức lịch sử lãnh đạo, đấu tranh và cầm quyền của Đảng; nhận thức rõ về Đảng với tư cách một Đảng chính trị - tổ chức lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

- Học phần giúp sinh viên nâng cao nhận thức về chính trị, nhận thức rõ những vấn đề lớn của đất nước, dân tộc trong mối quan hệ với những vấn đề của thời đại và thế giới.

- Học phần góp phần giáo dục sâu sắc tinh thần yêu nước, ý thức, niềm tự hào, tự tôn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc cho các thế hệ sinh viên.  

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học có hướng dẫn

(4)


Lý thuyết

(1)


Thực hành, thảo luận

(2)

1

- Chương nhập môn

- Chương 1: Đảng CSVN ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Phần I.(1,2)

2

1

3

5.5

1

2

Chương1(tiếp): Phần I (3,4).

2

1

0

5.5

1

3

Chương 1 (tiếp): Phần II- Lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)- (1,2,3)

3

0

0

7

1,2,5

4

Chương 2: Đảng lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến, hoàn thành GPDT, thống nhất đất nước (1945-1954) Phần I (1,2,3)

3

0

3

7

1,2,5,7

5

Chương 2 (tiếp): phần II (1954-1975), (1,2,3)

3

0

0

7

1,2,5,7

6

Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ

0

3

0

2.5

2,4,5,7

7

Chương 3: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2021) 

 phần I (mục 1,2)

3

0

4

7


2,4,5,7,8

8

Chương 3(tiếp), phần II, mục 1 (1986-1996)

3

0

0

7


1,2,3,5,6

9

Chương 3 (tiếp), phần II, mục 2 (1996-2021)

2

1

3.5

5.5

1,2,3,5,6

10

Thảo luận nhóm

0

3

0

2.5

2,4,5,7,8

Tổng cộng (tiết)

21

9

13.5

56.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm 10

- Các thành phần đánh giá

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trên lớp và tham gia vào bài học

7,8

10%

 

Thi giữa kỳ

- Hình thức: tự luận, đề mở.

- Thời gian: 45 phút

- Nội dung: Ôn tập

chương1 và 2

Phân tích rõ ràng, sâu sắc, có liên hệ cho nội dung câu hỏi tự luận.

2,4,5,7

40%

Đánh giá tổng kết

Thi kết thúc học phần

- Hình thức: Tự luận

- Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu trong môn học.

- Đề thi bao gồm 2 câu, đề đóng, thời gian làm bài 60 phút (trong trường hợp thi trực tuyến, thì áp dụng đề mở).+ Trả lời rõ ràng ngắn gọn, đủ ý trong câu tự luận 1 (4 điểm).

+ Trả lời rõ ràng chính xác, phân tích sâu sắc và biết liên hệ với thực tiễn cho câu hỏi 2 tự luận (6 điểm).

1,2,4,5,7

50%

       

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085446
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20814
20811
65862
14913663
260893
437141
15085446

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18