Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA320 - Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam (Taxation and Tax System in Vietnam)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

  Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thuế, bao gồm: quá trình ra đời và phát triển của thuế trên thế giới và ở Việt Nam, khái niệm về thuế, các yếu tố cấu thành nên thuế, nguyên tắc thuế khóa…

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)


Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn 

(4)

Lý thuyết (thuyết giảng)

(1) 

Thực hành, thảo luận

(2)

1-2

Chương 1: Tổng quan về thuế và hệ thống thuế

5

1

2

10

1; 3; 6

3-4

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thuế

5

1

2

10

1; 2; 3; 4; 5; 6

5-6-7

Chương 3: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

7

2

2

15

1; 2; 3; 4; 5; 6

8-9-10

Chương 4:

Thuế tiêu thụ đặc biệt

5

4

3

15

1; 2; 3; 4; 5; 6

11-12-13

Chương 5: Thuế giá trị gia tăng.

7

2

6

17.5

1; 2; 3; 4; 5; 6

14-15

Chương 6: Thuế thu nhập doanh nghiệp

1

5

7,5

15

1; 2; 3; 4; 5; 6

Tổng cộng (giờ)

30

15

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Hình thức

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Chuyên cần, trả lời câu hỏi trên lớp

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

1; 2; 3; 4; 5; 6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Thi viết, tiểu luận, thuyết trình, bài tập nhóm

1; 2; 3; 4; 5; 6

30%

Điểm thưởng

Các trường hợp trả lời đúng câu hỏi trên lớp sẽ được tính điểm cộng (tùy theo quy định của giảng viên) cho mỗi câu trả lời vào điểm giữa kỳ hoặc vào điểm cuối kỳ (bằng ½ điểm cộng vào giữa kỳ)

Phát biểu/ trả lời câu hỏi/ làm  bài tập về nhà/ thuyết trình/tiểu luận

   

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Tiểu luận/ Bài tập lớn/ Thi vấn đáp/ Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp)

1,2,6

60%

       

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085598
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20966
20811
66014
14913663
261045
437141
15085598

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18